fbpx
Search

2018 års Östersjöseminarium

Östersjöbeslut idag för ett friskare hav i morgon

– en tillbakablick med hopp om framtiden​

08.30 Registrering och fika

09.30 Arrangörerna hälsar välkomna och moderatorerna inleder dagen

09.40 Östersjön ur ett tusenårigt perspektiv: Vad säger det om vår samtid?


Att förstå hur Östersjön har mått tusentals år tillbaka ger oss något att jämföra med och kan hjälpa oss komma till rätta med dagens utmaningar.

09.50 Från många lantbrukare till specialiserad produktion: Vilka förändringar behövs för att minska risken för övergödning?

Jordbruket har genomgått stora strukturförändringar med en specialisering på antingen växtodling eller djurhållning. Stora djurkoncentrationer ökar risken för övergödning. Här diskuterar vi hur utvecklingen sett ut över tid och vilka insatser som behövs för att ytterligare minska växtnäringsläckage.

10.15 Torskens uppgång och fall: Vad behöver göras för att vi ska få ett miljömässigt hållbart fiske?

Förr kunde vi se bilder på stora, feta torskar. Idag är det andra bilder vi ser. Östersjötorskens situation mycket dålig, med många små individer. Här diskuterar vi vad som behövs för att nå en fiskeförvaltning som tar hänsyn till hela ekosystemet.

10.40 Kaffepaus

11.05 Kustturismens framväxt: Hur hanterar vi dess påverkan på undervattensmiljön?

Den kustnära turismen har ökat och med den även exploatering och båtlivet. Idag är uppemot var tredje svensk ute med en fritidsbåt minst en gång under ett år. Här diskuterar vi turismens framväxt och dess påverkan på kustnära marina livsmiljöer och den biologiska mångfalden.

11.35 Från få stora till många små källor: Hur reglerar vi farliga ämnen så att de inte skadar havsmiljön?

Tidigare begränsningar av farliga kemikalier så som DDT och PCB har gjort att Östersjöns populationer av sälar och havsörnar idag har återhämtat sig. Men dagens ökade kemikalieanvändning gör att kemikalielagstiftning och riskbedömning inte håller jämna steg. Här diskuterar vi hur kemikalieanvändning har förändrats över tid och vad som behöver göras för att minska riskerna för havsmiljön.

12.00 Lunch

13.00 En miljöspaning in i framtiden

13.45 Summering av dagen

14.00 Slut