fbpx
Search
Föreningen
Briggen Tre Kronor

Minnesgåva, testamente och gåva

När du ger en gåva till Föreningen Briggen Tre Kronor kan du vara säker på att din gåva blir väl omhändertagen till glädje för vår verksamhet och vårt unika fartyg, briggen Tre Kronor af Stockholm. Föreningen är ideell och verkar i enlighet med våra stadgars ändamålsparagraf.

Minnesgåva

Anhöriga och vänner till avlidna medlemmar och aktieägare kan välja att hedra den avlidne med en gåva till Föreningen Briggen Tre Kronor.
Betalningar görs till föreningens Plusgirokonto 87 36 63-9
Glöm inte ange eget namn och ”Till minne av NN…”

Föreningen har endast ideell administration varför vi önskar att hantering av tackbrev och liknande hanteras av till exempel begravningsbyrån.

Färdiga pdf finns här för nedladdning:
https://www.briggentrekronor.se/wp-content/uploads/2020/12/BTK_tillminne_tack_formulär.pdf

https://www.briggentrekronor.se/wp-content/uploads/2020/12/BTKF_2020_tackkort_tvåsidig_formulär.pdf

Skänka aktier i Briggen Tre Kronor AB till föreningen

Det finns även möjlighet för dödsbon att skänka den avlidnes aktier i Briggen Tre Kronor AB (publ), org nr 556518-3588, till föreningen.

Registreringar i aktieboken hanteras av:
Sture Haglund, E-post: sture.haglund@briggentrekronor.se Mobil: 070-422 78 19

Testamente

Genom att testamentera till Föreningen Briggen Tre Kronor lever ditt personliga engagemang vidare. I ett testamente kan syftet specificeras att gälla till exempel ungdomsseglingar, underhåll eller annat. Tänk på att behoven kan ändras över tid. Förslagsvis kan du formulera det så att ”i första hand ska medlen gå till … i andra hand liknande verksamheter alternativt där medlen bäst behövs”.

Föreningen kan genom testamente ta emot exempelvis kontantbelopp, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter och lös egendom. Som ideell förening är vi befriade från kapitalvinstskatt vid försäljning av aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter, vilket innebär att hela gåvan oavkortat går till Föreningen.

Att tänka på

Ett testamente måste uppfylla flera kriterier för att vara giltigt. Ett testamente skall vara skriftligt, daterat och egenhändigt undertecknat samt bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Vittnena får inte vara släkt med dig och inte heller vara omnämnda som mottagare i testamentet. De behöver inte känna till innehållet, men de behöver förstå att det är ett testamente de bevittnar.

Vi rekommenderar att vända dig till en jurist när du upprättar ditt testamente. Ibland kan även din bank vara behjälplig.

Testamentet ska ställas ut på:

Föreningen Briggen Tre Kronor
Örlogsvägen 11
111 49 Stockholm
Org nr:  802404-7352

För frågor kontakta gärna föreningens ordförande:
Josefin Sollander, e-post: josefin.sollander@briggentrekronor.se

En enkel gåva

Du kan enkelt ge en gåva till föreningen med Swish: 123 269 74 15
Ange eventuellt önskat syfte.
Du får ingen särskild bekräftelse annat än ”kvittot” i mobilen.
För dig som har en smartphone går det bra att scanna QR-koden nedan.