Search

Nu startar Expedition Rädda Östersjön

Briggen Tre Kronors arbete för Östersjön går över i en ny och egen organisation och kommer att drivas av Expedition Baltic Sea AB. Det ger oss klarare rågångar mellan de olika verksamheterna och möjlighet att arbeta kostnadseffektivare inom båda organisationerna och möjlighet till bättre och effektivare samarbete.

I samband med detta genomförs en nyemission i Expedition Baltic Sea AB där Du är välkommen att medverka. Läs mer