fbpx
Search

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Briggen Tre Kronor

Som företag hanterar vi personuppgifter för ett stort antal aktieägare, kunder och andra intressenter och här är det viktigt att vi kan försäkra dig om att vi hanterar dina uppgifter på ett betryggande sätt. Vi har genomför ett arbete för att säkra upp att de personuppgifter som vi hanterar inte ska kunna hamna i händerna på obehöriga samt att vi själva ser till att hantera dem med på ett sätt som säkerställer din personliga integritet och där du inte ska riskera att utstå några problem.

De uppgifter vi hanterar är olika beroende på vilken kategori du tillhör.

Passagerare

För passagerare som seglat med Tre Kronor af Stockholm har vi namn, adress och kontaktuppgifter som e-post och telefonnummer. I förekommandefall även information om särskilda önskemål kring mat och annat. I samband med långseglingar har vi också krav på oss att veta passagerarnas ålder och nationalitet. I registret finns också information om vilka produkter kunden har köpt.

Övriga kunder

För övriga kunder hanterar vi uppgifter om företagsnamn, adress och uppgifter för fakturering samt uppgifter om kontaktpersoners namn och kontaktuppgifter. I registret finns också information om vilka produkter kunden har köpt.

Sponsorer och bidragsgivare

Vi har genom åren mottagit bidrag och sponsring från ett stort antal företag och privatpersoner och vi har därför i våra register även uppgifter om vilken kategori av sponsorer eller bidragsgivare enskilda personer och företag tillhör utöver adress och kontaktuppgifter.

E-postadresser till personer utanför ovanstående kategorier.

Vi har också ett antal e-postadresser till personer om inte ingår i ovanstående kategorier och då rör det sig om adresser som vi fått av personer som vill ha information från oss om våra aktiviteter.

I vår policy ingår att förvara uppgifterna på ett betryggande sätt så att de inte ska kunna missbrukas av vare sig oss själva eller utomstående. Vi delar därför inte ut våra uppgifter till utomstående privatpersoner, företag eller organisationer.