Search

Briggen Tre Kronor af Stockholm

Så heter vårt fantastiska fartyg, byggt åren 1999–2005 av erfarna skeppstimmermän tillsammans med hantverksintresserade ungdomar och elever. Tre Kronor är till viss del byggd enligt ritningarna till HMS Gladan (som var den svenska flottans övningsfartyg från 1857–1924), med anpassningar till dagens säkerhetskrav, arbetsmiljölagar och andra ändrade förutsättningar. Många privatpersoner, entusiaster, organisationer och företag har varit viktiga på vägen till att förverkliga drömmen om det här närmast unika fartyget. Du kan läsa mer om historien och alla dessa insatser här.

Briggen Tre Kronor kan bära upp till ca 70 personer ombord, har ett 40-tal sittplatser vid bord inomhus, 16 kojplatser för passagerare och ett tiotal kojplatser för besättningsmedlemmar. Ombord finns också värme, flera toaletter, duschar och en rejäl byssa/kabyss för måltider och samlingar. Läs mer om hur det är att segla med Briggen Tre Kronor här.