fbpx
Search

Briggen Tre Kronor af Stockholm

Så heter vårt fantastiska fartyg, byggt åren 1997–2008 av erfarna skeppstimmermän tillsammans med hantverksintresserade ungdomar och elever. Tre Kronor är till viss del byggd enligt ritningarna till HMS Gladan (som var den svenska flottans övningsfartyg från 1857–1924), med anpassningar till dagens säkerhetskrav, arbetsmiljölagar och andra ändrade förutsättningar. Många privatpersoner, entusiaster, organisationer och företag har varit viktiga på vägen till att förverkliga drömmen om det här närmast unika fartyget.

För att upplevelsen ska bli så bra som möjligt för alla är vi normalt inte fler än 45 passagerare på våra seglingar. Detta är så många som får plats att sitta och äta i salongen. Vid lite mer exklusiva seglingar rekommenderar vi 38 personer för att ge lite mer plats vid borden. Vid kaj kan vi vara upp till 100 personer i mingel på däck.

Vi har även kojplatser för 16 passagerare i hytter samt möjlighet att montera ytterligare 6 bäddar i salongen. Även om Tre Kronor är byggt för att ge en äkta känsla av ett fartyg från 1800-talet så är hon likväl ett modernt fartyg som är fullt utrustad för en modern verksamhet. Ombord finns 230 V el, centralvärme, byssa med samma standard som ett restaurangkök, toaletter och duschar samt två salonger där man kan sitta och äta eller arbeta. Läs mer om hur det är att segla med Briggen Tre Kronor här.

Fakta om fartyget
”Tre Kronor af Stockholm”


Bakgrund

Projektet startades på initiativ av sjökaptenen och läraren Jan-Erik Mansnerus och Olle Strandberg, en av Sveriges kunnigaste segelfartygsskeppare. Ganska snart involverade de jazzmusikern Bunta Horn och konstnären Björn Lindroth. Anledningen till att man valde en brigg är att den har osedvanligt bra seglingsegenskaper och vackra linjer.

Förlagan till briggen ”Tre Kronor af Stockholm” är Svenska Flottans transportfartyg ”Gladan” som sjösattes 1857. Briggen Gladan tjänstgjorde som lastfartyg 1857 – 1879 och blev sedan skeppsgossefartyg 1879 – 1924. Därefter utnyttjades hon som manskapsutrymme för varvsarbetare i Karlskrona hamn där hon sjönk 1942 (olika öden finns beskrivna). Gladan var även med på en expedition 1870 – 1873 till Grönland som leddes av Adolf Erik Nordenskiöld.

Bygget och finansiering

De ursprungliga ritningarna till briggen ”Gladan” hittade man på Krigsarkivet. Bygget startades 1997 och tog fart 1999. Den avlönade personalen bestod av sju skeppstimmermän (varav två kvinnor) och en smed, som alla arbetade med bygget under ledning av skeppsbyggmästarna Gustav Dillner under projektets första tid och därefter Korhan Koman. Tio frivilliga, motsvarande 2-3 heltidsarbetande, hjälpte till på bygget där de utförde lite enklare uppgifter efter instruktioner från skeppstimmermännen. De frivilliga var ett viktigt tillskott. En viktig uppgift var att bevara och föra skeppsbyggnadskonsten vidare.

Projektet finansierades med medel från privatpersoner och företag samt evenemang kring fartygsbygget. Många företag skänkte material till bygget värt miljontals kronor. Projektet hade en stödförening med tusentals medlemmar som betalade 200 kr per år vilket gav ett viktigt bidrag till finansieringen.

Sjösättningen ägde rum i augusti 2005 och Kronprinsessan Viktoria är fartygets gudmor. Sjösättningen blev en stor folkfest med ca 10.000 åskådare runt kajerna. Vid sjösättningen var fartyget inte färdigutrustat utan arbetet fortsatte fram till 2007 då provseglingarna startade. Den 6 juni 2008 startade jungfruseglingen runt Östersjön. Första hamnen var Mariehamn. Sen blev det Helsingfors, Tallin samt Riga innan fartyget vände mot Sverige igen.

Fartygsfakta

Briggen ”Tre Kronor af Stockholm” är 35 m lång och med bogsprötet 45 m. Hon är 8,25 m bred med ett djupgående på 3,30 m. Hon väger 325 ton inkl. barlast på 90 ton bly. Hon är byggd i ek och det har gått åt ca 1.000 ekar. För att göra ekplankorna böjbara har de lagts i en 12 m lång s.k. baslåda där de fått ligga i ångbad i 4 timmar. Därefter hade man 20 minuter på sig att forma ekplankan på sin plats. Till däcket användes sibirisk lärk som är tåligt mot vatten. Fartyget har två master av furu och 16 segel med en yta på 735 kvm samt en dieselmotor på 400 hk. Besättningen består av 8-12 man. Fartyget har sex passagerarhytter med totalt 22 kojplatser. Dessutom finns 10 kojplatser i fören för besättningen. Befälshytten i aktern har tre kojplatser.

Fartyget har sin kajplats på Kastellholmen vid Kolskjulet med adress Örlogsvägen 11.
I Kolskjulet finns en liten verkstad för underhåll och mindre reparationer. Kolskjulet som är en kulturminnesmärkt byggnad, används i övrigt som festlokal.

Seglingsverksamheten

Seglingssäsongen sträcker sig normalt mellan maj-oktober, vilket innebär i snitt ca 170 dagar per säsong. Inför varje säsong planeras och erbjuds olika seglingsrutter kring Östersjön. Det kan vara seglingar ute till havs med övernattning eller dagsegling i skärgården med olika teman. Det är Briggen Tre Kronor AB som organiserar och driver verksamheten och biljetter säljs bolagets hemsida. Seglingarna samlar hundratals passagerare varje år. Föreningen Briggen Tre Kronor med sina medlemmar stöttar verksamheten ekonomiskt och med volontärer.

Många samarbetsprojekt kring hållbarhets- och ungdomsfrågor har genomförts tillsammans med flera företag och organisationer där fartyget används för att lyfta fram värderingar kopplade till miljö och hållbarhet.