fbpx
Search

Stagvändare

Corona har satt stora delar av Sverige i karantän. Detta gäller även Briggen Tre Kronor.

Vi befinner oss i en situation som liknar den som beskrivs i ”Balladen om briggen Blue Bird av Hull” med sviktade stumpar och brott i lä. Det vi måste göra nu är att vända skutan och komma ur krisen för att kunna segla vidare. Man kan säga att vi behöver göra en stagvändning och i det här läget behöver vi ha ”All hands on deck”. D v s vi behöver din och ditt företags hjälp att komma på ny kurs.

Våra aktieägare och medlemmar har redan bidragit med en och en halv miljon kr och man kan säga att vi befinner oss i vindögat med stäven rakt mot vinden.

När man ligger i vindögat kan man ta hjälp av förseglen och skota upp dessa i lovart för att trycka över fören och på det viset komma på rätt kurs. Därför har vi kallat det här paketet Stagvändare och vi använder oss också av tre klasser som vi benämner efter de tre förseglen Jagare, Klyvare och Storstäng.
Längst ner på sidan finns en video som visar hur man stagvänder med Tre Kronor af Stockholm.

Jagare

Klyvare

Storstäng

 

 

Du och ditt företag är välkomna att bli en del av Stagvändarna.
För mer info se vårt produktblad eller kontakta:
Jan Söderhielm 076-043 61 61, jan.soderhielm@briggentrekronor.se
Sture Haglund 070-422 78 19, sture.haglund@briggentrekronor.se

Som stagvändare betalar du 15, 30 eller 60 tkr exklusive moms och får i gengäld:

 Så här gör man en stagvändning med en brigg