fbpx
Search

Vad gör klimatförändringarna med Östersjön?

Tisdag 3/7 2018 13:30 – 14:15

Att vi människor påverkar klimatet är bortom allt tvivel. Redan idag syns effekter i olika delar av världen. Hur vi anpassar oss och till vad blir en allt hetare fråga. Vad säger vetenskapen om hur Östersjön kommer att påverkas?

Utökad information om evenemangetI klimatdebatten har ofta effekter på haven varit den bortglömda frågan. Samtidigt som marina miljödiskussioner sällan lyfter fram klimatfrågor. Genom FNs Agenda 2030 och den uppföljande konferensen Our Oceans – Our Future, har tillståndet i haven kommit högre upp på debattagendan. Den svenska regeringens höstbudget innehöll särskilda satsningar på haven och i höstas ordnade Sverige och Monaco ett forskningssymposium i Monaco med fokus på klimatförändringar och marina frågor. Vad vet forskningen idag om hur Östersjön kommer att påverkas av klimatförändringarna? Blir havet varmare? Vad händer med salthalten? Hur påverkas övergödningen med algblomningar och syrefria bottnar? Vilka fiskar kommer att trivas? Vad är det för ekosystem vi har att förhålla oss till? Välkomna att lyssna på vad forskningen hittills vet om klimatförändringarnas inverkan på Östersjön och vad detta betyder för dagens marina miljöfrågor.

Medverkande:

  • Gun Rudquist, policychef, Stockholms universitets Östersjöcentrum
  • Christoph Humborg, professor, vetenskaplig ledare, Stockholms universitets Östersjöcentrum
  • Helén Andersson, fil dr, chef för forskningsavdelningen, SMHI

Arrangör: Stockholms universitets Östersjöcentrum

Kontaktperson :
Mona Wallin, kommunikatör och eventansvarig, SUs Östersjöcentrum, 0721-472162, mona.wallin@su.se