Aktiviteter

Stadsbesök med Tre Kronor af Stockholm och Hållbara Hav

Varje år besöker Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav cirka 20 städer runt Östersjön. En stor satsning på samarbete med kommunledningen i olika hamnstäder ger synlighet, aktiviteter och närvaro. Miljöutställningar om Östersjön visas på kaj för allmänhet samt inbokade skolklasser och seminarier med lokal anknytning arrangeras ombord på briggen Tre Kronor. Ett sätt att öka människors engagemang för Östersjön är också de publika seglingar som anordnas under besöken.

Nedan ett exempel på städer vi besöker under seglingssäsongen.

Almedalen

Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav seglar varje år till Visby och arrangerar, tillsammans med partners, seminarier ombord. Skeppet Tre Kronor af Stockholm etablerats som en central mötesplats för Östersjöfrågor längst in i Visby hamn under Almedalsveckan. Varje år genomförs ett stort antal möten, seminarier och andra aktiviteter där frågor som rör Östersjöns framtid behandlas.

Årets föredrag hittar du här

Årligt Hållbara Hav seminarium om Östersjön

Vi driver sedan 2011 ett årligt seminarium om Östersjön där forskare, politiker, näringsliv och organisationer möts för erfarenhetsutbyte och för att sammanfatta läget för Östersjön inom olika områden.
Det senaste seminariet kan ses på SVT

Rullande miljöutställning

Vår nya mobila miljöutställning om Östersjön, ”Ett hav av möjligheter”/ ”An ocean of opportunities” är inredd i en trailer på 60 kvm och kan därmed visas i alla länder. I samarbete med Searoom har vi skapat miljöutställningen, vilken kan används separat eller tillsammans med fartyget Tre Kronor af Stockholm. Utställningen vänder sig till skolungdomar och allmänhet och ger konkreta tips och råd om vad vi som privatpersoner kan göra för att skydda både oss själva och Östersjön från påverkan av läkemedel, kemikalier och plaster. Texterna i utställningen är framtagna i samarbete med Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.
Läs mer om rullande utställningar här 

Digital utställning

Den digitala utställningen ”Östersjön – vem bryr sig….” om miljögifter i vår vardag som påverkar Östersjön finns översatt till 7 Östersjöspråk samt engelska. Läs mer: http://vembryrsig.hallbarahav.nu

Briggen Tre Kronor af Stockholm i forskningens tjänst

Briggen Tre Kronor och dess besättning har ett viktigt uppdrag. I samarbete med forskare vid universiteten samlas vattenprover under seglingar runt om i Östersjön i syfte att söka rester av läkemedel. Proverna analyseras och resultaten ligger även till grund för kunskap vi förmedlar i våra föredrag samt miljöutställningar.

Seglingar

Under hela sommaren erbjuder Tre Kronor af Stockholm möjlighet att segla och uppleva tjusningen med Östersjön på nära håll. Att få människor att uppskatta Östersjön och förstå vikten av att rädda detta unika hav är en central del i vårt arbete.
Redan inplanerade seglingar hittar du här