fbpx
Search

Kända och okända miljöproblem i Hanöbukten kräver nya angreppssätt

Onsdag 4/7 2018 15:00 – 15:45

Hanöbukten mår dåligt och grundorsakerna är enligt forskningen komplexa. Störningar i reproduktion, hälsotillstånd och brunifiering kräver nya angreppssätt. Vad ska havs- och vattenförvaltningen göra? Kan ekosystembaserad förvaltning tillämpas, vilka nationella aktörer behövs, vem ansvarar för vad?

Brunifiering, magra torskar, sjuka skrubbskäddor och överdödlighet hos ejderungar är tydliga tecken på att ekosystemet i Hanöbukten inte är i balans. De störda ekologiska processerna påverkas av processer på land och präglar även stora delar av Egentliga Östersjön. På seminariet presenteras en ny rapport som Havsmiljöinstitutet gjort på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Forskarna ser det som en varningsklocka, miljöstörningen kan komma att beröra ett större område. Öppen diskussion kring de komplexa problem i havsmiljön som kan kräva ny kunskap, nya initiativ och förhållningssätt och mer flexibla lösningar. Utifrån vad vi vet om situationen i Hanöbukten, tänkbara orsaker och lösningar, diskuterar vi vilka initiativ, åtgärder och aktörer som behövs samt hur frågorna relaterar till Helcom och EU.

Medverkande:

  • Henrik Svedäng, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet
  • Eva-Lotta Sundblad, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet
  • Anders Grimvall, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet
  • Eva Krutmeijer, moderator
  • Björn Sjöberg, avdelningschef havs- och vattenförvaltningen, Havs- och vattenmyndigheten
  • Carina Wettemark, chef biosfärenheten och koordinator, Vattenriket Kristianstads kommun
  • Irene Bohman, kanslichef Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Kalmar län
  • Elisabet Andersson, Ekolog, Skogsstyrelsen

Arrangör: Havs- och Vattenmyndigheten

Kontaktpersoner:
Cecilia Edwall, Havsmiljöinstitutet, 0766-186920
Tina Johansen Lilja, Havsmiljöinstitutet, 0733-467513