fbpx
Search

Briggen Tre Kronor AB

Fartyget Tre Kronor af Stockholm ägs och förvaltas av Briggen Tre Kronor AB. Det är också bolaget som anordnar seglingar, konferenser och föreläsningar. 2011 bildade Briggen Tre Kronor AB Initiativet Hållbara Hav som en naturlig fortsättning och plattform för miljöarbetet för Östersjön och 2016 bildade bolaget Stiftelsen Hållbara Hav, detta som ett stöd för verksamheten och för att utöka arbetet internationellt. Bolaget har ca 3 500 aktieägare, där Föreningen Briggen Tre Kronor, Stockholms stads Brandförsäkringskontor och familjen Salén är de största ägarna. Här hittar du vår bolagsordning: Bolagsordning – Briggen Tre Kronor AB

Personal & administration

Briggen Tre Kronors kontor och personal hittar du på Örlogsvägen 11 på Kastellholmen i Stockholm. Kontakta oss gärna om du har några frågor. Du når oss lättast via e-post: info@briggentrekronor.se eller på 08-586 224 00.

Mats Jakobsson, Vd
E-post: mats.jakobsson@briggentrekronor.se
Telefon: 070-528 20 12
Marcus Gunnari, Rederichef
E-post: marcus.gunnari@briggentrekronor.se
Telefon: 073-931 26 87
Sture Haglund, Projektledare
E-post: sture.haglund@briggentrekronor.se
Telefon: 070-422 78 19
Tryggve Martinsson, Logistik
E-post: tryggve.martinsson@briggentrekronor.se
Telefon: 076-163 42 46
Jan Söderhielm, Projektledare
E-post: jan.soderhielm@briggentrekronor.se
Telefon: 076-043 61 61

Styrelsen i Briggen Tre Kronor AB

Thomas Flinck, Ordförande
Civilekonom. Grundare och VD i Centrecourt AB.
Arbetar med att starta och utveckla företag.
E-post: thomas.flinck@centrecourt.se
Telefon: 070-516 53 33
Mats Jakobsson
Konsult och egen företagare med inriktning på företagsutveckling och ekonomi.
E-post: mats.jakobsson@briggentrekronor.se
Telefon: 070-528 20 12
Rolf Wigström
Fd officer i flottan, har seglat Gladan & Falken och arbetat aktivt i Sjövärnskåren. Styrelseledamot i föreningen Briggen Tre Kronors styrelse.
E-post: rolf.wigstrom@briggentrekronor.se
Telefon: 073-556 42 69

Anders Paulsen anders.paulsen@briggentrekronor.se

Claes Bertenstam