Historik

Under Hållbara Hav samlar vi forskare, organisationer och beslutsfattare för att sprida kunskap om läget i Östersjön, vad som görs och vad som behöver göras.

Redan på byggtiden

Hållbara Hav är en utveckling av det miljöarbete för Östersjön som startades när Tre Kronor af Stockholm började segla. Redan under byggtiden var målet att segla för Östersjön och det område där Tre Kronor kunde göra störst nytta var inom miljö och hållbarhet. Här är symbolvärdet hos ett vackert segelfartyg oerhört starkt, vilket vi fått många bevis på under de år som gått. Ett friskt och levande hav är dessutom en grundförutsättning för att driva en seglingsverksamhet, så vi har ju faktiskt också ett rent egenintresse i att rädda Östersjön.

Jungfruresan 2008

I samband med jungfruresan 2008 förde Tre Kronor med sig en miljöutställning med särskilt fokus på Östersjön. Med ombord fanns också gymnasieungdomar från Nacka med egna projekt om Östersjön som de redovisade i de olika hamnarna.

Östersjöseminarium med Stockholms universitet

I slutet av 2010 tog tankarna form om ett nytt koncept för vårt hållbarhetsarbete och 2011 startades Initiativet Hållbara Hav. Tillsammans med Stockholms universitet startades Initiativet Hållbara Havs östersjöseminarium där vi bjöd in representanter från forskarvärlden, näringslivet, miljöorganisationerna och politiken. Seminariet är numera en tradition och genomförs varje år i början av september.

Tre Kronors gudmor, Kronprinsessan Viktoria, deltog  redan första året och har sedan fortsatt att vara vår gäst. Sedan 2012 visas seminariet i SVT Forum och det går att se i SVT Play om man söker på ”Hållbara Hav”.

Fortsatt utveckling av Hållbara Hav

Genom åren har vi fortsatt att bygga på innehållet i Hållbara Hav med medverkan i Almedalen, miljöutställningar ombord, på nätet och i en 20-fots container som vi flyttat med fartyget mellan olika hamnar. Sedan 2016 finns också Stiftelsen Hållbara Hav som instiftades genom Briggen Tre Kronors försorg för att kunna vidareutveckla arbetet med Hållbara Hav och sprida det internationellt.

Ungdomar våra Östersjöambassadörer

En viktig del i vår verksamhet har också varit att ge ungdomar möjlighet att följa med på våra seglingar för att få kunskap om och lära sig uppskatta vårt vackra, unika och fascinerande innanhav. Ungdomar som seglar med oss blir därigenom våra Östersjöambassadörer.

Läs gärna mer om våra aktiviteter här