fbpx
Search

Köp modellen av Tre Kronor af Stockholm!

Nu finns återigen den vackra modellen av Tre Kronor af Stockholm att köpa. Modellen är byggd med spant och bordläggning…

Ungdoms- och underhållsfond till minne av Tryggve

Tryggve Martinsson är en av de som arbetat allra längst med Tre Kronor af Stockholm. Han kom till oss tidigt…

Briggmåndag 7 nov: Säkra fritidsbåtsbesättningar

Anders Jonasson berättar om Nämnden för båtlivsutbildning och dess arbete med att skapa förutsättningar för ett säkert och hållbart fritidsbåtsliv…

Till minne av Tryggve Martinsson

Vår vän och arbetskamrat Tryggve Martinsson har lämnat oss. Natten mellan 20 och 21 augusti somnade han in efter en…

Briggmåndag: En skärgårdsskuta kommer lastad

Lars G Soldeus föreläser om skärgårdsbornas husbehovs- och fraktseglation till Stockholm från 1200-talet och fram till våra dagar. Åhörarna erbjuds…

Expedition Baltic Sea belönas av X-Shore

Elbåtstillverkaren X-Shore är årets vinnare av hållbarhetspriset East Sweden Sustainability Award. Läs mer Priset delas ut av Östsvenska Handelskammaren och…

Kock sökes!

Kock sökes till Briggen Tre Kronor af Stockholm from. 27 juli! Anställning under augusti och september. Tipsa gärna vänner o…

Nya segel tack vare Stiftelsen Stockholms Sjömanshem

Stiftelsen Stockholms Sjömanshem har beslutat att bevilja Föreningen Briggen Tre Kronor bidrag till inköp in tre nya segel. Föreningen riktar…

Årsstämma Briggen Tre Kronor AB. 16 juni 2022.

Kallelse Fullmakt Poströstningsformulär Årsredovisning och Revisionsberättelse Komplettering till information om Punkt 8 – 11 – Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och…

Marcus Gunnari ny rederichef

Marcus Gunnari, 38 år, kommer närmast från en anställning som rederichef och befälhavare på Klart Skepp Marinteknik AB som bedriver rederiverksamhet åt…

Pressmeddelanden