fbpx
Search

Ungdoms- och underhållsfond till minne av Tryggve

Tryggve Martinsson är en av de som arbetat allra längst med Tre Kronor af Stockholm. Han kom till oss tidigt i byggprocessen som en del i hans rehabilitering som missbrukare. Efter att ha arbetat hantverksmässigt med fartyget ett par år kom han att bli den av oss som ansvarade för att hitta sponsorer för verktyg och material. När Tre Kronor af Stockholm börjat segla blev hans titel verkmästare med ett övergripande ansvar för verktyg och material till fartyget.

Parallellt med sitt arbete för Briggen Tre Kronor arbetade han också ideellt med ungdomar och vuxna som likt honom själv försökte ta sig ur drogmissbruk och kriminalitet och hans betydelse i de här sammanhangen går knappast att överskatta.

För att hedra Tryggves minne och fortsätta arbetet i hans anda för Tre Kronor af Stockholm har vi instiftat ”Tryggvefonden” där pengarna ska öronmärkas för underhåll av fartyget och för seglingar med ungdomar.

Vill du vara med och hedra Tryggve är du välkommen bidra med gåvor till:

Plusgiro 87 36 63-9. Märk inbetalningen med Tryggve.