Search

Segla för Östersjön

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam luctus erat ac sollicitudin interdum. Quisque sed mauris sem. Sed eget lorem pulvinar turpis tempor hendrerit.

Briggen Tre Kronor värms i vinter av en ny Daikin luftvärmepump som installerats av Luftmiljöbutiken. Tack vare luftvärmepumpen håller Briggen nere energiförbrukningen och sparar på miljön.

Läs mer på luftmiljobutiken.se och daikin.se

Felix Berglund från Luftmiljöbutiken installerar inomhusdelen till värmepumpen.

Och här sätts utomhusdelen på plats.

Årsredovisning 2019

Kommuniké från årsstämman

Tre Kronor af Stockholm är en uppskattad syn i Stockholms skärgård och runt Östersjön. Det har vi fått många kvitton på genom åren. Samtidigt ger Tre Kronor många människor en unik möjlighet att uppleva hur det faktiskt är att segla ett äkta segelfartyg. Varje år seglar några tusen personer med oss och det rör sig om allt från vanliga vuxna som vill få en fin upplevelse till sjöss till ungdomar som studerar i olika maritima utbildningar och även ungdomar från utanförskapsgrupper som får en chans att se en ny del av Sverige.

Du som väljer att stödja oss genom Företag under Segel är med och gör det möjligt för oss att fortsätta den verksamheten.

Det finns två nivåer på 4 000 respt 10 000 kr + moms.

För 10 000 kr får du ditt företags logotype på Briggen Tre Kronors hemsida under Partners/Företag under Segel. Dessutom får du fem seglingsbiljetter à 1 000 kr som är giltiga ett år och går att använda för att boka seglingar i Briggen Tre Kronors bokningssystem.
Villkoren för nivån 4 000 kr är namnet på Briggen Tre Kronors hemsida samt två seglingsbiljetter.

För mer information kontakta

Sture Haglund
070-422 78 19
sture.haglund@briggentreronor.se

Efter tretton år är det nu dags att byta ut storbommen på Tre Kronor. När man arbetar med så här tjocka dimensioner är det väldigt lätt att det uppstår torksprickor. Detta beror på att ytan torkar snabbare än mitten och då krymper det yttersta lagret av träet snabbare än resten vilket innebär att det bildas sprickor.
Vi arbetade mycket med att förhindra sprickor i de timmer som användes när vi byggde Tre Kronor och en metod var att försluta ytan med färg eller linolja.
Med pinnarna till riggen har vi använt en helt annan metod som Lasse Larsson, som för övrigt skänkt stockarna till oss, använt. Träden som ska användas till rundhult fälldes för tre år sedan och har sedan legat insvepta i halm för att det ska bli en jämn fuktighet och att träet ska få möjlighet att sakta avge fukten. Det ser ju ut att ha gått bra så här långt!
Under våren är tanken att bommen ska färdigställas av Martin Toomingas och Jens Agger. Vi hoppas dock att inte krisen i samband med Corona ska sätta stopp för detta.
Det är en tuff period vi har framför oss och vi kommer att behöva ditt stöd och din hjälp ekonomiskt för att ta oss igenom det. Om detta kommer vi att återkomma.
Vill du ha våra nyhetsmail så kan du skicka din e-postadress till sture.haglund@briggentrekronor.se
Stort tack till Lasse Larsson från Dala-Järna som hjälpt oss med detta och till Larmac transport som ordnade att vi fick ner den till Stockholm!

SVT har gjort ett inslag om Victoria Enefors och hennes passion för drottning Katarina Jagellonica med anledning av att det i år är 450 år sedan Katarina kröntes till drottning av Sverige. Mycket av bildmaterialet i inslaget kommer från temaseglingen som vi gjorde med Victoria i september.
Inslaget finns att se i SVT:s program “Sverige! Kulturliv i hela landet”

Aktieägarna i Briggen Tre Kronor AB (publ) (556518-3588) kallas till årsstämma,
tillika första kontrollstämma
tisdag den 25 juni 2019 klockan 17.00
i konferenslokalen Kolskjulet, Kastellholmen, Stockholm

Kallelse samt förslag till dagordning

Fullmaktsformulär

Anmälan om närvaro

Årsredovisning 2018

Allt startade redan 1997 när briggen Tre Kronor af Stockholm började byggas på Skeppsholmen. Redan då var devisen att vi skulle segla för Östersjön och så har det också blivit.

I tio år har Tre Kronor af Stockholm seglat i Östersjön med budskapet att vi måste ta bättre hand om vårt unika innanhav. Det har varit en intressant resa som givit mycket kunskaper och erfarenheter vilka nu samlas i Expedition Rädda Östersjön.

Genom Expedition Rädda Östersjön samlas alla goda krafter för att berätta vad du som privatperson, företag eller organisation kan göra för att bidra till en hållbar framtid för Östersjön. Samarbete är ett av ledorden och målet är att ge kommuner, företag och organisationer möjlighet att vara med och bygga innehållet i Expeditionen.

Vi vill lyfta lokala frågor och berätta vad som faktiskt görs samtidigt som vi ger människor ett verktyg för att själva kunna vara med och medverka till en bättre miljö för Östersjön.

Briggen Tre Kronor har tidigare arbetat med föredrag, seminarier och utställningar vilka oftast varit knutna till fartyget och som bara kunnat ses i de hamnar som Tre Kronor besökt. Genom ett samarbete med Searoom finns det nu en utställningstrailer på 50 kvadratmeter som kan köras överallt dit det finns en väg. Det gör det möjligt att följa de vattendrag som mynnar ut i Östersjön och därigenom nå de människor som har en direkt påvekan på Östersjön trots att de bor långt inne i landet.

Köp Boomerangs poster och bidra till Expeditionen

Just nu har du möjlighet att köpa en poster som tagits fram av Boomerang och som säljs via deras onlinebutik. Postern kostar 200 kr och hälften av intäkten går till Expeditionen. Motivet är en akvarell av skärgården som målats av konstnären och författaren Johan Unenge.

Expedition Rädda Östersjön genomförs i samarbete med företag, organisationer och privatpersoner. Vill du vara en del i Expeditionen är du välkommen att kontakta

Mats Jakobsson, vd
Briggen Tre Kronor AB
Slupskjulsvägen 34
111 49 Stockholm
Telefon: 070-528 21 12
E-post: mats.jakobsson@briggentrekronor.se

Onsdag 4/7 2018 13:00 – 14:00

Östersjön mår dåligt och situationen är kritisk. Vad kan framtidens politiker göra? Samtliga politiska ungdomsförbund från riksdagspartierna är inbjudna att ge sin syn på åtgärder för framtidens Östersjön.

Medverkande:

 • Moderata ungdomsförbundet, Elin Peterson
 • Kristdemokratiska ungdomsförbundet, Nike Örbrink
 • Liberala ungdomsförbundet, Joar Forsell
 • SSU, Klara Linder
 • Ungsvenskarna SDU, Gabriel Kroon
 • Centerpartiets Ungdomsförbundet, Jenny Eriksson
 • Grön Ungdom, Sandra Fogelberg

Moderator: Folke Rydén, dokumentärfilmare, Folke Rydén Production AB

Arrangör: Briggen Tre Kronor

Kontaktperson:
Monica Lundin, Projektledare, Briggen Tre Kronor / HållbaraHav, 08-58622400, info@briggentrekronor.se

Onsdag 4/7 2018 15:00 – 15:45

Hanöbukten mår dåligt och grundorsakerna är enligt forskningen komplexa. Störningar i reproduktion, hälsotillstånd och brunifiering kräver nya angreppssätt. Vad ska havs- och vattenförvaltningen göra? Kan ekosystembaserad förvaltning tillämpas, vilka nationella aktörer behövs, vem ansvarar för vad?

Brunifiering, magra torskar, sjuka skrubbskäddor och överdödlighet hos ejderungar är tydliga tecken på att ekosystemet i Hanöbukten inte är i balans. De störda ekologiska processerna påverkas av processer på land och präglar även stora delar av Egentliga Östersjön. På seminariet presenteras en ny rapport som Havsmiljöinstitutet gjort på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Forskarna ser det som en varningsklocka, miljöstörningen kan komma att beröra ett större område. Öppen diskussion kring de komplexa problem i havsmiljön som kan kräva ny kunskap, nya initiativ och förhållningssätt och mer flexibla lösningar. Utifrån vad vi vet om situationen i Hanöbukten, tänkbara orsaker och lösningar, diskuterar vi vilka initiativ, åtgärder och aktörer som behövs samt hur frågorna relaterar till Helcom och EU.

Medverkande:

 • Henrik Svedäng, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet
 • Eva-Lotta Sundblad, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet
 • Anders Grimvall, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet
 • Eva Krutmeijer, moderator
 • Björn Sjöberg, avdelningschef havs- och vattenförvaltningen, Havs- och vattenmyndigheten
 • Carina Wettemark, chef biosfärenheten och koordinator, Vattenriket Kristianstads kommun
 • Irene Bohman, kanslichef Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Kalmar län
 • Elisabet Andersson, Ekolog, Skogsstyrelsen

Arrangör: Havs- och Vattenmyndigheten

Kontaktpersoner:
Cecilia Edwall, Havsmiljöinstitutet, 0766-186920
Tina Johansen Lilja, Havsmiljöinstitutet, 0733-467513

Onsdag 4/7 2018 11:00 – 12:30

Plastskräp fyller våra hav och inom EU diskuteras åtgärder mot engångsartiklar av plast. I Sverige pågår flera utredningar om plastens skadeverkningar. Är det producenterna som ansvarar för skräpet eller är det kommunerna? Kanske krävs förbud? Eller är det konsumenterna som ska sluta skräpa ner?

Diskussion kring ansvaret för engångsartiklar av plast som skräpar ner. Representanter från kommun, stat, näringsliv och intresseorganisation är på plats.

Medverkande:

 • Karolina Skog, miljöminister, Regeringen
 • Johanna Ragnartz, vd, Håll Sverige Rent
 • Claes Thunblad, ordförande, Avfall Sverige
 • Karin Brynell, vd, Svensk Dagligvaruhandel
 • Ingela Hiltula, biträdande avdelningschef, Naturvårdsverket
 • Patrik Hansson, vd, Arla Sverige
 • Joakim Brodahl, moderator, Håll Sverige Rent

Arrangör: Håll Sverige Rent

Kontaktperson:
Petra Holgersson, Håll Sverige Rent, 0725-654405