fbpx
Search

Koll på farliga kemikalier – en förutsättning för hållbarhet?

Tisdag 3/7 2018 11:30 – 13:00

Spridningen av farliga kemikalier hotar den biologiska mångfalden, kan orsaka sjukdomar som cancer och riskerar att påverka människors förmåga att få barn. Hur kan användningen av kemikalier bli långsiktigt hållbar? Vad behöver vi göra för att öka skyddet för hälsa och miljö?

Många varor som vi omger oss med i vardagen innehåller farliga ämnen. Livsmedel och dricksvatten riskerar att förorenas, och barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier. Samtidigt har människans användning av kemikalier bidragit starkt till ökat välstånd, och långt ifrån alla kemiska ämnen är farliga. Hur viktig är kemikaliefrågan och hur kan användningen av kemikalier bli långsiktigt hållbar? Hör ledande hållbarhetsexperter i ett samtal om kemikaliekontrollens betydelse. Panelsamtalet börjar klockan 12:00.

Medverkande:

  • Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen
  • Gudrun Bremle, centrumledare, Substitutionscentrum
  • Ann Christiansson, näringspolitisk expert – miljö och klimat, Svensk Handel
  • Anders Finnson, miljöexpert, Svenskt Vatten
  • Eva Karlsson, VD, Houdini Sportswear AB
  • Christina Rudén, professor, institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms Universitet
  • Folke Rydén, moderator, journalist

Arrangör: Kemikalieinspektionen

Kontaktperson:
Björn Malmström, pressansvarig, Kemikalieinspektionen, 08-519 41 338