fbpx
Search

Seglingar & äventyr

Det är en mäktig upplevelse att tillsammans manövrera ett fartyg på trehundrafemtio ton enbart med hjälp av vinden och den egna handkraften. Tre Kronor af Stockholm ger dig möjligheten att bjuda medarbetare och kunder på en alldeles särskild upplevelse!

Vi sätter en ära i att ge så många som möjligt chansen att få vara med under våra seglingar. Därför arbetar besättningen aktivt med deltagarna och tar sig tid att visa och instruera och ge alla som vill möjligheten att själva delta i seglingen.

Vill du segla själv eller tillsammans med en grupp vänner eller medarbetare? Vi erbjuder ett varierat utbud av seglingar, långa och korta, för privatpersoner, företag och organisationer. Seglingarna läggs ut i vårt bokningssystem allteftersom planeringen blir klar.

Att segla briggen Tre Kronor af Stockholm
Vårt mål är alltid att de som vill ska få delta så mycket som möjligt i arbetet med att segla fartyget. En av besättningens viktigaste uppgifter är därför att hjälpa och instruera dig så att du på riktigt får uppleva hur det är att segla ett äkta segelfartyg på samma sätt som det gjordes för hundrafemtio år sedan.

Seglingarna inleds normalt med en säkerhetsgenomgång och en kort introduktion i principerna för att segla ett råtacklat fartyg. Under segelsättningen och manövrerandet av fartyget deltar passagerarna i arbetet på däck under ledning av besättningen. Allt arbete uppe i riggen sköts av besättningen.

Läs mer om hur och när du kan segla med oss som privatperson, grupp eller företag här.