Search
Föreningen
Briggen Tre Kronor

Årsmöte Föreningen Briggen Tre Kronor

Föreningens årsmöte äger rum ombord Briggen Tre Kronor, som kommer att ligga vid Kolskjulet på Kastellholmen måndagen 27 maj, programmet startar 18.00.

Kallelse skickades i Briggenbladet nr 1 – vinter 2019.

Dagordning Föreningsårsmote 2019

Årsredovisning 2018

Valberedningens förslag

Inga motioner har inkommit

Före årsmötet serveras lättare förtäring och bolagsledningen kommer att uppdatera oss om bolagets situation.

Varmt välkomna!