Search
Föreningen
Briggen Tre Kronor

Årsmöte Föreningen Briggen Tre Kronor

Föreningens årsmöte äger rum i Kolskjulet på Kastellholmen måndagen 25 maj, programmet startar 18.00.

Kallelse skickades i Briggenbladet nr 1 – Våren 2020

Dagordning Föreningsårsmote 2020

Årsredovisning 2018

Valberedningens förslag

Inga motioner har inkommit

Vi bjuder på kaffe efter årsmötet.

Varmt välkomna!