Search

Föreningens årsmöte äger rum i Kolskjulet måndagen 7 maj, programmet startar 18.00.

Kallelse skickades i Briggenbladet nr 1 – vinter 2018.

Dagordning Föreningsårsmöte 2018

Årsredovisning 2017 – Preliminär

Motioner med styrelsens kommentarer

Varmt välkomna!