Search
Föreningen
Briggen Tre Kronor

Årsmöte Föreningen Briggen Tre Kronor

Föreningens årsmöte äger rum utomhus vid Kolskjulet på Kastellholmen måndagen 25 maj, programmet startar 18.00.

Vi önskar att de flesta deltar på distans genom hemsidan:
Logga in på https://www.briggentrekronor.se/medlem

Kallelse skickades i Briggenbladet nr 1 – Våren 2020

Inga motioner har inkommit

Varmt välkomna!