Search
Föreningen
Briggen Tre Kronor

Årsmöte Föreningen Briggen Tre Kronor

Föreningens årsmöte äger rum utomhus vid Kolskjulet på Kastellholmen samt på nätet tisdagen 25 maj, programmet startar 18.00.

Vi önskar att de flesta deltar på distans genom hemsidan:
Anmälan till det digitala mötet sker genom medlemssidorna, där kommer också inloggningen att finnas på tisdag. För att deltaga behöver du vara medlem och ha betalt medlemsavgiften. Länk till anmälan
Kallelse skickades i Briggenbladet nr 1 – Våren 2021

Inga motioner har inkommit

Varmt välkomna!