Search
Föreningen
Briggen Tre Kronor

Årsmöte Föreningen Briggen Tre Kronor

Föreningens årsmöte äger rum i Kolskjulet måndagen 27 maj, programmet startar 18.00.

Kallelse skickades i Briggenbladet nr 1 – vinter 2019.

Dagordning Föreningsårsmote 2019

Prelminär årsredovisning 2018

Inga motioner har inkommit

Före årsmötet serveras lättare förtäring och bolagsledningen kommer att uppdatera oss om bolagets situation.

Varmt välkomna!