fbpx
Search

Briggmåndag 3 dec. Herravälde till sjöss i Idefjorden

Galärtransporten och Karl XII:s strider i Idefjorden 1718.

Nils Modig berättar om de ovanliga händelserna under sommaren och hösten 1718 när Karl XII förberedde sitt andra anfall på Norge. Galärer och slupar släpades över land från Strömstad till Idefjorden där Karl XII personligen deltog i strider mot en dansk-norsk flottilj. Seger var nödvändig för att säkra underhållstransporter till svenska armén när den gick in i Norge.
Nils Modig är pensionerad sjöofficer med intresse för historia, särskilt sjökrigshistoria. Han har bland annat skrivit böckerna Strömstad – Gränsstad i ofred och krig (2013) samt Båtsmän från Bohuslän (2017).
Vid föredraget finns möjlighet att köpa boken Båtsmän från Bohuslän till förmånligt pris. Boken behandlar fylligt flottans bemanning och båtsmanshållet med fokus på 1.Bohusläns båtsmanskompani.
Enklare förtäring serveras till självkostnadspris men vi behöver veta hur många som kommer och därför är det bra om du kan anmäla dig här: (Länk till Simplesignup)
Datum: Måndag 3/12 -18
Tid: Kl 18- ca 21
Plats Kolskjulet Örlogsvägen 11

Boka här:

Standardbiljett