fbpx
Search

Glädjande nyheter!

Bästa Briggen- och Östersjövänner

Vi har den stora glädjen att meddela att vi har nått en överenskommelse med de tre bankerna SEB, Handelsbanken och Danske Bank samt med Almi om en nedskrivning av deras totala fordran på Briggen Tre Kronor AB (Briggen) med 94,4 %.

Minskade skulder med 17,2 miljoner

Det innebär att Briggens skulder i balansräkningen per 2021-06-30 minskar med 17,2 mkr och att beräknat nettoresultat efter övriga transaktioner under första halvåret i år blir en vinst om 16,0 mkr. Det egna kapitalet stärks då till beräknat 8,6 mkr och soliditeten till 60 % . Detta är netto efter den nedskrivning av fartygsvärdet på 7 mkr som gjordes i bokslutet för år 2020, för att anpassas till rådande marknadsförhållanden. Det bokförda värdet av fartyget är nu 12,2 mkr.
Briggen betalar i och med uppgörelsen 1 022 000 kr kontant för att nedskrivningarna ska komma till stånd. Den kontanta betalningen har möjliggjorts genom insamling i Briggens nätverk och från några nya kontakter.

Tack!

Vi vill tacka dessa personer för denna oerhört viktiga insats för Briggen och i förlängningen också för arbetet med Östersjöns miljö.
Samtidigt vill vi också passa på att tacka alla övriga bidragsgivare, anställda och volontärer som på olika sätt har bidragit till att verksamheten har kunnat bedrivas trots en mycket tuff tid förorsakad av pandemin.

Ny start för Briggen Tre Kronor och Expedition Baltic Sea

Nu ser vi fram mot en ny start för Briggen och Expedition Baltic Sea AB (EBS) som tillsammans ska driva Expedition Rädda Östersjön. Idén och upplägget med Expeditionen har fått ett mycket positivt bemötande och flera samarbetspartners har redan anslutit sig (Stockholms Universitet, Rotary, FN Förbundet i Stockholm, We dont have time m fl.). Diskussioner pågår med flera nya samarbetspartners för deltagande i Expeditionen och arbetet med ungdomar och Östersjöns miljö.

Nyemissionen i Expedtion Baltic Sea stängs 2 juli

Det pågår nu en nyemission i EBS fram t.o.m. 2 juli. Välkommen att delta i denna! För mer information se www.expeditionbalticsea.se
För mer information kontakta gärna någon av personerna nedan.
Med glada Briggenhälsningar och önskan om en härlig och covidfri sommar!

Thomas Flinck
Ordförande
Briggen Tre Kronor AB
Expedition Baltic Sea
Tel 070 516 53 33
thomas.flinck@expeditionbalticsea.se

Mats Jakobsson
Styrelseledamot
Briggen Tre Kronor AB
Expedition Baltic Sea AB
Tel: 070 528 20 12
mats.jakobsson@expeditionbalticsea.se