fbpx
Search

Ansökan om rekonstruktion godkänd

Stockholms Tingsrätt har beslutat om företagsrekonstruktion i Briggen Tre Kronor AB. Mikael Kubu hos Ackordscentralen har utsetts till rekonstruktör.
Styrelsen kommer nu aktivt verka för att en mer balanserad finansiell grund skapas.
Samtidigt fortsätter arbetet med det nyligen startade hållbarhetsprojektet ”Expedition Rädda Östersjön” som mottagits väl av samarbetspartners och andra intressenter. Ambitionen är nu att rekonstruktionen ska leda till ett finansiellt starkare bolag med resurser att växa lönsamt inom sitt verksamhetsområde.
Stockholm 2019-01-31
Styrelsen
Frågor besvaras av:
Thomas Flinck, Ordförande
Tel 070 516 53 33
Mats Jakobsson, tf VD
Tel 070 528 20 12