fbpx
Search

Nyemission för Östersjön

Crowdfunding för en hållbar framtid för Östersjön.

Under våren 2018 genomförde vi en nyemission för att kunna arbeta vidare med vårt hållbarhetsarbete. Sedan dess har vi utvecklat projektet Expedition Rädda Östersjön och för att förverkliga detta genomför vi en nyemission i samarbete med Pepins. Vill du vara med och bidra till ett hållbarare Östersjön är du välkommen att vara med!

För att kunna delta i nyemissionen registrerar du dig först på www.pepins.com. Detta är gratis.

Som ny kund hos Pepins ska du först svara på några frågor, ett krav från Finansinspektionen. Frågorna är för att säkerställa att du vet vad det innebär att köpa aktier samt för att säkerställ att pengarna du handlar för är ärligt förtjänade.

Därefter fortsätter du till Briggen Tre Kronors sida där du kan delta i emissionen.

Om Pepins

Pepins arbetar med att göra det möjligt för både mindre och större investerare att gå in i startupföretag eller mindre företag som behöver kapital för att ta nya steg i utvecklingen. Pepins arbetar med s.k. crowdfunding i kombination med andra investerare. Pepins har ett stort nätverk av investerare och står även under Finansinspektionens tillsyn, något som de är ensamma om bland svenska crowdfundingföretag.

För att Pepins ska engagera sig i ett företag krävs att man uppfyller en rad krav varav ett är att det ska finnas en realistisk möjlighet att företaget får en positiv utveckling. De har gått igenom vår verksamhet och kommit fram till att vi uppfyller kraven för att de ska kunna gå ut och rekommendera oss för sina kunder. En av de avgörande faktorerna är att de ser att Expedition Rädda Östersjön har potential att växa och bli en viktig del för oss både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Proceduren i denna emissionen är att man startar ett nytt bolag ”Briggen Parterns AB (publ)” vars enda uppgift är att äga aktier i Briggen Tre Kronor AB. Detta är ett av flera standardförfarande hos Pepins och en av de stora fördelarna med det upplägget är att aktieägarna kommer att kunna handla med sina aktier på Pepins egen handelsplattform redan under nästa år. Detta har sedan lång tid varit ett önskemål. De som vill kunna handla med sina nuvarande aktier kan senare byta dessa till aktier i det nya bolaget. Det kan nämnas att det inte har gått att genomföra handel med aktierna i Briggen Tre Kronor AB då det hade krävts att i stort sett alla gamla aktiebrev skulle ha skickats in till bolaget för makulering. Det har visat sig att det inte är genomförbart.

Läs mer om emissionen i det Memorandum och Pitch Deck som finns upplagt hos www.pepins.com