Search

Stiftelsen Hållbara Hav

Briggen Tre Kronor startade Initiativet Hållbara Hav 2011 med syftet att verka för ett friskt och levande Östersjön och en hållbar tillväxt i Östersjöregionen. 2016 omvandlades Initiativet Hållbara Hav till Stiftelsen Hållbara Hav, men syftet är detsamma.

Stiftelsen Hållbara Hav samlar forskarvärlden, näringslivet, offentliga organisationer och intresseorganisationer och vill vara den samlande kraften för de aktörer som aktivt vill verka för en ljus framtid för Östersjön. Arbetet bedrivs i samarbete med Briggen Tre Kronor.

Läs mer om Stiftelsen Hållbara Hav här.