Search

Stiftelsen Hållbara Hav

Initiativet Hållbara Hav startades år 2011 med syftet att verka för ett friskt och levande Östersjön och en hållbar tillväxt i Östersjöregionen. 2016 omvandlades Initiativet Hållbara Hav till Stiftelsen Hållbara Hav, men syftet är detsamma. Hållbara Hav samlar forskarvärlden, näringslivet, offentliga organisationer och intresseorganisationer och vill vara den samlande kraften för de aktörer som aktivt vill verka för en ljus framtid för Östersjön.Hållbara Hav verkar på flera sätt. Briggen Tre Kronor av Stockholm är samlingspunkten, men vi är aktiva på andra sätt och genomför många aktiviteter under året. Vi når ut genom bland annat:

Läs mer om oss och hur du kan stödja vårt arbete här.