Search
Föreningen
Briggen Tre Kronor

Bli medlem

Gör så här:

1. Sätt in 300 kronor på Föreningen Briggen Tre Kronors plusgiro 87 36 63-9 eller Swisha till 123-269 74 15 Familjemedlemskap 400 kr/år (samma adress), Ungdomar upp till 18 år och du som är heltidsstuderande betalar 150 kr/år.

2. Skriv namn, adress, tel nr (gärna även mobilnr), e-postadress och födelseår på talongen.

3. Får du inte plats med allt detta, skicka ett mail till foreningen@briggentrekronor.se med dina personuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och födelseår, och meddela vilket datum du har satt in medlemsavgiften.

4. Glöm inte att uppge – och hela tiden uppdatera – din e-postadress! Vi försöker hålla kontakten via e-post i mesta möjliga mån!

Välkommen som medlem i  Föreningen Briggen Tre Kronor!

Vid betalning från utlandet:
BANK:  NORDEA
PLUSGIROT:  87 36 63-9 SEK
BIC:   NDEASESS
IBAN: SE77 9500 0099 6034 0873 6639