fbpx
Search
Föreningen
Briggen Tre Kronor

Bli Delaktig

Föreningen har till syfte att stödja och främja byggande, brukande och underhåll av briggen ”Tre Kronor af Stockholm” Det gör vi genom att bemanna fartyget, sköta en stor del av årligt underhåll och visa fartyget för allmänheten genom våra arbetsgrupper.

Våra stadgar uppdaterades senast vid årsmötet 2015-05-12.

Verksamhetsberättelser finner du här för åren 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.

 

Bli volontär

Du är välkommen att delta som aktiv medlem i Föreningen Briggen Tre Kronor.

Vår verksamhet syftar till att stödja verksamheten kring fartyget Tre Kronor af Stockholm och sprida intresset för maritim kultur.

Vi har ett antal volontärgrupper:

BESÄTTNINGSGRUPPEN

En viktig del av Tre Kronors besättning är volontärer – frivilliga. Dessa seglar då främst i befattningen jungman/befaren jungman.

För att kunna ingå i besättningen ställs ett antal krav:

Ett plus om du har lite erfarenhet av segling/fartyg.
Fina upplevelser och mat och koj är belöningen.
Kontaktperson: Mats Andersson
E-post: mats.andersson@briggentrekronor.se

Ladda ner pdf med ansökningsformulär för vanlig utskrift
Ladda ner ifyllbart pdf med ansökningsformulär
Ladda ner mer information

ÖPPET SKEPPGRUPPEN

Är vår guidegrupp som visar fartyget när det är i hemmahamn under lågsäsongen.
Gruppen sköter också ”ruljangsen” på våra ”Briggmåndagar” och andra evenemang som till exempel båtmässan i Stockholm.
Kontaktperson: Annika Nordin, mobil: 070-837 77 88, e-post: annika.nordin@briggentrekronor.se

RIGG- och UNDERHÅLLSGRUPPEN

Arbetar med underhåll och tillverkar riggdelar med mera. Gruppen har stor erfarenhet när det gäller traditionella sjömansarbeten. Håller till i vår välutrustade riggverkstad på Kastellholmen.
Kontaktperson: Anders Ljungberg, mobil: 070-537 44 00, e-post: anders.ljungberg@briggentrekronor.se

BRIGGENBLADET

Redaktionen arbetar volontärt och producerar medlemstidningen Briggenbladet som ges ut med 4 nummer per år. För att ingå i redaktionen ser vi helst att du har någon form av medieerfarenhet eller är lite mer erfaren skribent som tål redigering.

Kontaktperson: Per Björkdahl, mobil: 070-770 01 09, e-post: per.bjorkdahl@briggentrekronor.se