fbpx
Search
Underhåll 2023

UNDERHÅLLSKOSTNADER 2023 – FARTYGET ”TRE KRONOR AF STOCKHOLM”

 

GENOMFÖRDA UNDERHÅLLSARBETEN

HITTILLS I ÅR

 • Stor service på huvudmaskin.
 • Stor service på elverk.
 • Funktions kontroll av nödelverk.
 • Monterat hydropress till färskvattensystemet.
 • Rengöring av färskvattentankar samt chockklorering.
 • Tagit färskvattenprov.
 • Rengöring av svartvattentankar samt reparation av transferpump.
 • Reparation av brandsystemet Ultra Fog.
 • Underhåll av tillbudsbrandsystemet.
 • Anskaffning av ny nödbrandpump.
 • Anskaffning och utbyte av nödvändig säkerhetsutrustning.
 • Funktionskontroll av länspumpar samt kölvattenlarmsystem.
 • Stor renovering av gasolsystemet.
 • Renovering av köksspis.
 • Service på ugn samt reparation av vattenläcka.
 • Ny tvättmaskin och torktumlare.
 • Ombyggnad av tvättstuga för de nya maskinerna.
 • Stor service på diskmaskin.
 • Arbetet bort jordfel.
 • Tillverkning av ny briggsegelgaffel.
 • Översyn på vårt nöd- och sjösäkerhetskommunikationssystem.
 • Byte av två lanternor.
 • Översyn av vårt ombord larmsystem.
 • Reparation av värmepanna, bortkoppling av oljebrännare.
 • Översyn av löpande rigg. Byte av en del tågvirke samt några nya block.
 • Översyn av evakueringssystem samt anskaffning av nya arbetsflytvästar.
 • Mycket målning inombords, på däck och i rigg.
 • Linoljepolering av tak till båda däckshusen samt livflottelårar.
 • Översyn, några utbyten samt lackning av alla naglar.
 • Översyn och målning av samtliga block

 

TOTALT NEDLAGDA KOSTNADER HITTILLS I ÅR: 450 000 KR

KOMMANDE UNDERHÅLLSARBETEN I ÅR

 • Ny panna.
 • Byte av toppspiran Stormasten rötskadad.
 • Nytt navigationssystem.
 • Reparation av slitköl och kölbukt.
 • Drevning och plåtning av bordreva.
 • Bottenkontroll
 • Rötskada SB akter, valvet. Kontroll ev byte.
 • Reparation av propeller.
 • Målning av skrovsida.
 • Renovering av elverkets topp & ventilstyrningar.
 • Renovering av toalettsystemet.
 • Nertagning och översyn av tre rår.
 • Översyn av nödstyrningen.
 • Service nödelverk.
 • Arbeta bort jordfel i elsystemet.
 • Elarbeten i fock och stormast.
 • Montera element i tvättrum, byssa och skans.
 • Service av huvudmaskin.
 • Ny köksutrustning.
 • Transportstyrelse inspektion och certifikat.
 • Ompackning av fyra livflottar.
 • Stor översyn av sjukvårdsmaterielen.
 • Rigg gruppens vinterarbeten.
 • Kommunikationssystem rökdykare.
 • Stor översyn av den löpande riggen.
 • Segelöversyn.
 • Ny vindstrut.
 • Div besiktningar av säkerhetssystem.

 

TOTALA TILLKOMMANDE KOSTNADER I ÅR: ca 700 000 KR