fbpx
Search

Kallelse till årsstämma i Briggen Tre Kronor AB (publ) 25 juni kl 17.00

Aktieägarna i Briggen Tre Kronor AB (publ) (556518-3588) kallas till årsstämma,
tillika första kontrollstämma
tisdag den 25 juni 2019 klockan 17.00
i konferenslokalen Kolskjulet, Kastellholmen, Stockholm

Kallelse samt förslag till dagordning

Fullmaktsformulär

Anmälan om närvaro

Årsredovisning 2018