Search

Företag under Segel

Tre Kronor af Stockholm är en uppskattad syn i Stockholms skärgård och runt Östersjön. Det har vi fått många kvitton på genom åren. Samtidigt ger Tre Kronor många människor en unik möjlighet att uppleva hur det faktiskt är att segla ett äkta segelfartyg. Varje år seglar några tusen personer med oss och det rör sig om allt från vanliga vuxna som vill få en fin upplevelse till sjöss till ungdomar som studerar i olika maritima utbildningar och även ungdomar från utanförskapsgrupper som får en chans att se en ny del av Sverige.

Du som väljer att stödja oss genom Företag under Segel är med och gör det möjligt för oss att fortsätta den verksamheten.

Det finns två nivåer på 4 000 respt 10 000 kr + moms.

För 10 000 kr får du ditt företags logotype på Briggen Tre Kronors hemsida under Partners/Företag under Segel. Dessutom får du fem seglingsbiljetter à 1 000 kr som är giltiga ett år och går att använda för att boka seglingar i Briggen Tre Kronors bokningssystem.
Villkoren för nivån 4 000 kr är namnet på Briggen Tre Kronors hemsida samt två seglingsbiljetter.

För mer information kontakta

Sture Haglund
070-422 78 19
sture.haglund@briggentreronor.se