Search

Tre Kronor till Norrtälje 13-16 september

Havsmiljö i fokus när briggen Tre kronor gästar Norrtälje hamn

Briggen Tre Kronor gästar Norrtälje Hamn under fredag och lördag 14-15 september med miljöutställningen Hållbara hav. Skolklasser och allmänheten är välkomna att besöka skeppet och utställningen. Dessutom kan alla testa sitt brunnsvatten till självkostnadspris.

Briggen Tre Kronor af Stockholm besöker varje år ett 20-tal hamnar i olika länder för att sprida information och engagera i miljökampen för våra hav. Den 13 september seglar skeppet in i Norrtälje hamn och kommer delta i evenemanget Hållbara hav på kajen i Norrtälje hamn den 14 och 15 september. Briggen kommer ha öppet skepp för allmänheten på fredag eftermiddag och hela lördagen. På kajen kommer utställningen Hållbara hav finnas tillsammans med bland annat representanter för Norrtälje kommun,
Vattencentrum och Vatteninfo.

Segling med Tre Kronor af Stockholm söndag 16 september kl 10-17 från Gräddö.
Pris 995 kr inkl mat under dagen. (Lunch samt två fika)
Läs mer här

Testa ditt eget brunnsvatten

Den som har egen brunn har möjligheten att på plats få sitt vatten analyserat till självkostnadspris. Den som vill det kan hämta en provflaska i kommunhuset Ankaret under veckan, läs mer på www.norrtalje.se/hallbarahav.

Fredag 14 september

Med start klockan 09.00 besöker skolklasser Briggen och Hållbara havs utställning, som ger konkreta tips och råd om hur du som privatperson kan göra för att skydda dig själv och Östersjön från påverkan av läkemedel, kemikalier och plaster.

Allmänheten är välkomna att kliva ombord på briggen mellan 17.30 – 20.00.

Lördag 15 september

09.00 Evenemangsområdet öppnar för allmänheten. Under dagen kan besökare gå ombord på briggen, testa sitt brunnsvatten hos Vattencentrum, sätta sig in i projektet Norrtälje hamn, köpa fika och höra hur Norrtälje kommun arbetar med att förbättra havsmiljön. Utvecklingscentrum för vatten och Vatteninfo kommer att finnas på plats och ta emot enkla vattenprover samt informera och ta emot tips till den stora vattenutmaningen. De kommer även att presentera olika EU- projekt.

Under dagen presentas även Vattenutmaningen där du som invånare under ett år kan tävla i att halvera din vattenförbrukning. Omkring 16.30 seglar Briggen vidare mot Gräddö och evenemanget avslutas.

Skärgårdssegling med Tre Kronor af Stockholm

På söndag kan du följa me