fbpx
Search

Välkommen till Hållbara Havs seminarium om Östersjön 2017

Årets HållbaraHavseminarium är avslutat och vi tror vi kan säga att det blev det bästa hittills! Stort tack till alla medverkande, ingen nämnd och ingen glömd. SVT Forum direktsände stora delar av seminariet och seminariet går att se via SVT Play. Sök efter Hållbara Hav.

Här är ett första inspirerande exempel med den 20-årige Björn Fondén som var LSU:s representant på FN:s ”Our Ocean”-konverens tidigare i år.

 Här nedan ser du hela programmet för årets seminarium.

Östersjön 2030 – hur tar vi hållbarhetsarbetet till nästa nivå?
Vi knyter ihop förra årets seminarium om hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med den stora havskonferensen i New York i juni. Vi fräschar upp den vetenskapliga kunskapsbasen inom några av de just nu mest aktuella ämnena för Östersjön och tänker framåt – vi vet vad som ska göras, men vilket engagemang krävs för att göra det?
Utöver färska nyheter om Östersjön serveras underhållning samt en lättare lunch.

Arrangörer:
Briggen Tre Kronor – Östersjöcentrum vid Stockholms universitet – Stiftelsen Hållbara Hav

Moderator:        Maria Wetterstrand

Datum:                 5 september
Plats:                    Kolskjulet, Örlogsvägen 11, Kastellholmen i Stockholm.

Registrering:      08:30 – 09:15
Tid:                       09:30 – ca 15:15

SVT medverkar och spelar in seminariet.

PROGRAM

08:30-09:15 Registrering, mingel och kaffe. Vänligen inta din sittplats senast 09:20

09:30 Arrangörer hälsar välkomna
Gun Rudquist, Policychef, Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum, Anders Mannesten, VD, Briggen Tre Kronor, Christina Rudén, Professor, Stockholms universitet och Styrelseledamot, Stiftelsen Hållbara Hav

09:40 Maria Wetterstrand – dagens moderator inleder

09:45 Vad gör Sverige efter FN:s havskonferens i New York?
Karolina Skog, Miljöminister

10:05 FN:s havskonferens – vad tog det civila samhället med sig från New York?
Karin Lexén, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

10:30-11:00 Paus

11:00 Plast och andra föroreningar i havet – vad kan vi göra åt det?
Marie Löf, Ekotoxikolog, Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum, Emma Undeman, Miljökemist, Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum och
Maria Wetterstrand Moderator

11:30 Hur står det till med Östersjöns ekosystem och vad kan man gör
Sofia Wikström, Marinekolog Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum, Gustaf Almqvist, Marinekolog Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum och
Maria Wetterstrand, Moderator

12:00 Lunch. Välkommen till bords och ombord på briggen Tre Kronors däck

13:00 Maria Wetterstrand inleder eftermiddagen

13:10 Människans drivkrafter – vad säger forskningen om varför vi blir engagerade
Johan Vamstad, Docent Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

13:30 Unga politikers engagemang
Joar Forsell Ordförande Liberala Ungdomsförbundet, Hanna Lidström Språkrör Grön ungdom, Henrik Malmrot Ordförande Ung vänster, Magnus Ek Ordförande Centerpartiets Ungdomsförbund, Nike Örbrink Ordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, Gabriel Kroon, Internationell Sekreterare och nationell ledamot, Filip Wiljander Ledamot Moderaternas Ungdomsförbund, Klara Linder, Förb.ledamot, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund.
Maria Wetterstrand moderator.

14:15 En person kan göra skillnad.
Vad driver en enskild person till att engagera sig i Agenda 2030?
Björn Fondén, Ungdomsdelegat på FN:s Our Oceans-konferens

14:30 Hur förenar man mer än 750 000 människor i ett engagemang mot skräp?
Sharon Emanuel, Projektledare, Stiftelsen Håll Sverige Rent

14:45 Företagens egna initiativ – vad funkar?
Nina Ekelund, Generalsekreterare, Hagainitiativet

15:00-15:15 Avslutning

Obs – Inbjudan är personlig och anmälan är obligatorisk. Antalet platser är begränsade.
Vi behöver din anmälan senast den 30 augusti.
Kontakta Christina Thimrén Andrews nedan om du önskar delta men inte fått någon inbjudan.

Seminariet är kostnadsfritt men vi debiterar 300 kr + moms om du uteblir utan att meddela detta senast tre dagar före (den 2 sept).

Välkommen!

Briggen Tre Kronor – Östersjöcentrum vid Stockholms universitet – Stiftelsen Hållbara Hav

Gm/
Christina Thimrén Andrews
Project Manager, marknad/kommunikation, presskontakt
Briggen Tre Kronor AB, Slupskjulsvägen 34, Skeppsholmen, 111 49 Stockholm
christina.thimren-andrews@briggentrekronor.se, + 46 (0)708-188238
www.briggentrekronor.sewww.stiftelsenhallbarahav.org