fbpx
Search

Rostock – ny partner i Expedition Rädda Östersjön

Staden Rostock har beslutat om en långsiktig satsning på ett samarbete med Briggen Tre Kronor och projektet ”Expedition Rädda Östersjön”. Rostock bedriver ett omfattande arbete inom miljöområdet och vill genom ett aktivt samarbete med Briggen Tre Kronor ytterligare stärka detta arbete och blir nu en viktig del av ”Expedition Rädda Östersjön”. Ett detaljerat avtal som reglerar samarbetet, bl.a. avseende Rostocks del av finansieringen, skall undertecknas i början av nästa år.

Staden Rostock ingår i Climate Alliance, som har 1 730 medlemsstäder, och kommer vara värd för The International Conference of the Climate Alliance 2019. Se också: www.climatealliance.org.

Med Expedition Rädda Östersjön vill Briggen Tre Kronor skapa engagemang och växla upp arbetet med att skapa samverkan mellan medborgare och beslutsfattare runt hela Östersjön i frågor som rör Östersjöns utmaningar och framtid.

Expedition Rädda Östersjön utgår från Förenta Nationernas (FN) Agenda 2030 i vilken medlemsstaterna förbundit sig att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld senast till år 2030. Expeditionens fokus ligger på delmål 14.1 som handlar om att till år 2025 ”förebygga och att minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen”. Tillsammans med forskare, föreningar, intresseorganisationer, näringsliv och myndigheter kommer Expedition Rädda Östersjön att möta och påverka människor på gator, torg, i hamnar och ombord på fartyget.

”För Briggen Tre Kronor innebär samarbetet med staden Rostock att en mycket viktig partner kommer in i arbetet med Expedition Rädda Östersjön. Vi är överens med staden Rostock att vårt samarbete skall utgöra en grund för att många andra städer runt Östersjön kan komma med i Expedition Rädda Östersjön” säger Thomas Flinck, Styrelseordförande i Briggen Tre Kronor AB.

Kontaktpersoner:

Thomas Flinck, Styrelseordförande Briggen Tre Kronor AB
e-post, thomas.flinck@centrecourt.se tel. 070 516 53 33

Jan Söderhielm, Projektledare Briggen Tre Kronor AB
e-post, jan.soderhielm@briggentrekronor.se tel. 076 043 61 61

Om Rostock och Briggen Tre Kronor

Rostock är en Hansa och universitetsstad vid tyska Östersjökusten samt regional centralort i förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern. Staden är både en semesterort och nav för ett innovativt näringsliv baserad på marina näringar. Rostock firar 2018 sitt åttahundraårsjubileum. Stadens universitet är Nordeuropas äldsta och firar 2019 sitt sexhundraårsjubileum. Läs mer på www.rostock.de/en/

Briggen Tre Kronor har sedan 2008 besökt hamnar runt Östersjön för att informera om Östersjöns framtid och utmaningar. Med på seglingarna har Briggen Tre Kronor mobila utställningar, engagerade ungdomar, myndigheter, forskare och näringsliv. Mer information finns på www.briggentrekronor.se