fbpx
Search

Rädda Tre Kronor!

Coronakrisen har försatt Briggen i karantän! – Ditt stöd behövs för att rädda segelfartyget ”Tre Kronor af Stockholm” – En ambassadör för Östersjön!

Coronapandemin har försatt Briggens verksamhet, liksom hela samhället, i ett akut läge och för oss betyder det en svår likviditetssituation.
Vi har gjort interna insatser för att reducera kostnader och ansökt om de stöd som staten erbjuder. Aktieägare och föreningsmedlemmar har tillskjutit likvida medel.

Vi har nu passerat en miljon kronor tack vare ett upprop till våra medlemmar och aktieägare men för att klara oss ända fram till hösten kommer vi att behöva ytterligare insatser.

Vi vill nu samla alla goda krafter till en gemensam insats som gör det möjligt att rädda vårt vackra fartyg som är en ambassadör för Östersjöns miljö och som erbjuder unika seglingsupplevelser.

Vill du hjälpa till, sätt ditt bidrag på Föreningen Briggen Tre Kronors
bankgiro 5300-5476 eller
swish: 123 361 57 62.
Ange: ”Rädda fartyget” plus namn vid båda betalningsalternativen.

Företag har möjlighet att bli Stagvändare med belopp från 15 000 och uppåt. Läs mer.

Du kan senare välja att omvandla ditt stöd till aktier i en kommande nyemission.

Alla bidrag, stora eller små, är lika välkomna!

Stockholm i maj 2020

Styrelsen genom Josefin Sollander / Styrelsen genom Thomas Flinck
Föreningen Briggen Tre Kronor / Briggen Tre Kronor AB

Om Briggen Tre Kronor:

Briggen Tre Kronor är ett nätverk med tusentals medlemmar – privatpersoner, företag och organisationer. Verksamheten drivs av Briggen Tre Kronor AB som äger segelfartyget ”Tre Kronor af Stockholm” – en levande symbol och plattform för att lyfta frågor om Östersjöns framtid och utveckling. Verksamheten stöds av Föreningen Briggen Tre Kronor, där många medlemmar deltar som volontärer i fartygets underhåll och drift. Fartyget har sedan jungfruseglingen 2008 seglat i tusentals sjömil med hundratals passagerare och gjort över 200 hamnbesök i städer kring Östersjön.

Kontakt: thomas.flinck@briggentrekronor.se, josefin.sollander@briggentrekronor.se och mats.jakobsson@briggentrekronor.se
Tel: 08 586 224 00