fbpx
Search

Marina Läroverket investerar i Briggen Tre Kronor

Marina LäroverketMarina läroverket investerar i den pågående nyemissionen i Briggen Partners AB. Med investeringen stärker Marina läroverket sin miljöprofil och blir en viktig del av Briggen Tre Kronors projekt ”Expedition Rädda Östersjön”.

Crowdfunding

Med Expedition Rädda Östersjön vill Briggen Tre Kronor skapa engagemang och växla upp arbetet med att skapa samverkan mellan medborgare och beslutsfattare med aktiviteter som kan göra verklig skillnad för Östersjöns framtid. För att ge Expedition Rädda Östersjön en grundfinansiering har Briggen Tre Kronor startat en crowdfundingkampanj tillsammans med Pepins Group.

Grunden är FN:s Agenda 2030

Expeditionen utgår från Förenta Nationernas (FN) Agenda 2030 i vilken medlemsstaterna förbundit sig att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld senast till år 2030. Expeditionens fokus ligger på delmål 14.1 som handlar om att ”förebygga och att minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen”. Tillsammans med ungdomar, forskare, föreningar, intresseorganisationer, näringsliv och myndigheter kommer Expedition Rädda Östersjön att möta och påverka privatpersoner och beslutsfattare på gator, torg, i hamnar och ombord på fartyget.

Förstärker skolans miljöprofil

” Vi är imponerade av det hållbarhetsarbete inriktat på att hjälpa till med att rädda Östersjön som Briggen har bedrivit under lång tid. Det nya steget med Expedition Rädda Östersjön ser vi som ett kraftfullt projekt som kan göra stor skillnad. Vi vill nu engagera oss mer i detta arbete och förstärka Marina läroverkets miljöprofil” säger Anders Paulsen, vd på Klart Skepp Stocksund AB/Marina läroverket.

Värdefull resurs och kompetens

”För Briggen Tre Kronor innebär samarbetet med Marina läroverket, förutom de investerade medlen, att ny värdefull kompetens tillförs bolaget. Eftersom projektet Expedition Rädda Östersjön har ett stort inslag av ungdomar i viktiga roller blir ett utökat samarbete med Marina läroverket viktigt för projektet” säger Thomas Flinck, Styrelseordförande i Briggen Tre Kronor AB.

Läs mer:

www.briggentrekronor.se
www.klartskepp.se
www.pepins.com

Kontaktpersoner:

Anders Paulsen, vd Klart Skepp Stocksund AB/Marina läroverket
e-post, anders.paulsen@klartskepp.se tel. 070 885 35 05

Thomas Flinck, styrelseordförande Briggen Tre Kronor AB
e-post, thomas.flinck@centrecourt.se tel. 070 516 53 33

Karin Ekström, projektledare Pepins Group
e-post, karin@pepins.com tel. 070 717 69 61

Om Klart Skepp och Briggen tre Kronor

Klart Skeppkoncernen har 80 anställda och omsätter ca 80 miljoner SEK. Företaget driver Marina läroverket, Klart Skepp Båtcharter, Cedergrenska Tornet och Hamnkrogen. Genom att kombinera de olika verksamheterna skapas goda förutsättningar för att kunna konkurrera i respektive bransch. Mer information finns på www.klartskepp.se

Briggen Tre Kronor har sedan 2008 besökt hamnar runt Östersjön för att informera om Östersjöns framtid och utmaningar. Med på seglingarna har Briggen Tre Kronor mobila utställningar, engagerade ungdomar, myndigheter, forskare och näringsliv. Mer information finns på www.briggentrekronor.se