fbpx
Search

Konsert för haven med Stockholms motettkör

Vår önskan med detta projekt är att öka människors medvetenhet kring miljön i världshaven med Östersjön som vårt närmaste innanhav. Konsertprogrammet flätar samman aktuell forskning med lyrik, ljudbilder och musik på temat hav och havsmiljö. Vi försöker utmana den något dystra bild som finns kring klimatfrågan för att istället skapa lust ochhandlingskraft hos vår publik att vilja engagera sig i arbetet för friskare hav!

Musiken vi uppför handlar om havet ur många olika perspektiv; havet med sina vågor att trösta, havet med sina mörka djup och havets kraft attöppna okända rum inom oss. Vi framför musik av bl.a. Gösta Nystroem, Eric Whitacre och Uno Svenningsson, och självklart kompositioner av konsertens solistAnders Paulsson som med sitt urval avtexter behandlar människans förhållande till naturen och havet, med element som paddlande havssköldpaddor, glittrande lysplankton och oändliga korallrev.

Konserten genomförs i samarbete med Hållbara Hav och för den som omedelbart vill göra något åt läget i Östersjön finns det möjlighet att skänka en direkt donation till deras arbete efteravslutad konsert.

Vill du vara med och hjälpa Briggen Tre Kronors och Hållbara Havs arbete kan du swisha ditt bidrag till 123-269 74 15. Märk betalningen med ”Rising Seas”