fbpx
Search

Briggmåndag om den svenska kronans skeppsbyggnad mellan 1526-1640

Dan Johansson, doktorand vid historiska institutionen på Stockholms universitet, berättar om den svenska kronans skeppsbyggnad mellan 1522-1640 och hur man fick resurser till skeppsbyggnaden och rustningarna av örlogsflottan. Det handlar om de som byggde skeppen och om hur allmogen och de svenska städerna involverades i arbetet.

Datum: 9 april
Tid: Kl 18.00 – ca 20
Plats: Örlogsvägen 11, Kastellholmen, Stockholm.
Före föredraget serveras något lätt att äta till självkostnadspris.
ANMÄLAN
Välkommen!