fbpx
Search

Briggen Tre Kronor/Hållbara Havs Almedalsprogram – lastat med angelägna Östersjöbudskap

Ät klimatsmart, kemikaliesäker återvinning och avancerad vattenrening, små insatser – stora resultat för Östersjön. De politiska ungdomsförbunden ger sin syn på insatser i paneldebatt ledd av Folke Rydén och vi får höra hur hållbara digitala möten räddar liv. Det är några av programpunkterna när Briggen Tre Kronor/Hållbara Hav åter är på plats i Almedalen.

Programmet är framarbetat i samarbete med partners inom nätverket Hållbara Hav; forskare och experter vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, Kemikalieinspektionen, Länsförsäkringar Stockholm, Takeda Pharma samt Compodium. Medverkar gör även Håll Sverige Rent och SMHI.

Plats: Briggen Tre Kronor af Stockholm, inre hamnen. Ca 50 platser i salongen och ytterligare 50 på kajen.

LIVE SÄNDNING MÅ-ON -PÅ WWW.BRIGGENTREKRONOR.SE

Måndag 3 juli

10:00 – ca 10:30 Invigning
Välkommen till invigning och presentation av Hållbara Havs seminariedagar.
Anders Mannesten, VD, Briggen Tre Kronor och Magnus Breitholtz, Professor i ekotoxikologi, ACES, Stockholms universitet.

11:00 – 12:00 Ett friskare Östersjön utan läkemedel?
Hur kan många små insatser leda till minskad läkemedelspåverkan i miljön och vad skulle det kunna innebära för Östersjön?
Bengt Mattson, Sakkunnig, Läkemedelsindustriföreningen – Tove Ahlström, Hållbarhetsansvarig, Apotea – Klas Gustafsson, Vice VD, Tekniska Verken Linköping – Emma Undeman, Forskare miljövetenskap, Stockholms Universitet – Lena Callermo, Chef Samhällsavdelningen, Naturvårdsverket. Moderator: Anna Dyhre. Arrangör: Takeda Pharma

14:00 – 15:00 Hållbara digitala möten räddar liv – från Karesuando till Kabul
Compodium International har i mer än 20 år levererat hållbara och säkra videolösningar för krävande kunder inom hälso- och sjukvården, försvaret, stora företag och organisationer. VD Bengt Grahn berättar om hur de också räddar liv vid operationer i realtid och utbildar läkare över hela världen samt hur Compodium bidrar till att göra Sverige världsledande inom e-hälsa. Arrangör: Compodium.

Tisdag 4 juli

09:00 – 10:00 Havets miljö och dess förändring – har vi kunskapen att förvalta havet på ett hållbart sätt?
Havet runt Sverige påverkas av mänsklig aktivitet, både i närområdet och på en global skala. Vad behöver vi veta för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats? Är vi rätt rustade till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges egna miljömål?
Lena Viktorsson, Oceanograf, SMHI – Helen Andersson, Enhetschef Oceanografisk forskning, SMHI – Signild Nerheim, Oceanograf, SMHI – Thomas Johansson, Enhetschef Havsplanering och maritima frågor, Havs- och vattenmyndigheten – Åsa Ranung, Chef Vattenmiljö, WWF – Tina Elfwing, Föreståndare, Stockholms universitets Östersjöcentrum. Arrangör: SMHI

11:30 – 13:00 Hur blir återvinningen kemikaliesäker? Om giftfria och resurseffektiva kretslopp
Hur kan återanvändningen av material öka utan att farliga kemikalier cirkulerar i kretsloppet? Myndigheter, näringsliv och forskare samtalar om vad som krävs för att nå ett giftfritt, fossilfritt och reurseffektivt samhälle.
Anne-Marie Johansson, Expert, Kemikalieinspektionen – Lena Callermo, Chef för samhällsavdelningen, Naturvårdsverket – Magnus Breitholtz, Professor i ekotoxikologi, Stockholms universitet – Jonas Carlehed, Hållbarhetschef, IKEA-koncernen Sverige. Moderator: Folke Rydén Journalist/Filmare. Arrangör: KEMI

14:00 – 15:00 Ät smart för ett friskare Östersjön
Hur kan dina matval påverka din närmiljö? Samtal om matkonsumtion nära Östersjön.
Pär Holmgren, Naturskadespecialist, Länsförsäkringar AB – Christina Rudén, Professor, Stockholms universitet – Filip Lundin, VD, Sopköket – Karin Bodin, VD, Polarbröd. Moderator: Folke Rydén Journalist/Filmare. Arrangör: Länsförsäkringar Stockholm

Onsdag 5 juli

10:30 – 11:30 Vem ska ansvara för förpackningar som blir skräp?
Nedskräpningen ökar och plastskräpet fyller våra hav. Mycket av skräpet är förpackningsavfall, och nu börjar nedskräpningen benämnas som ett ”läckage av avfall”. Men vem är det egentligen som ska ansvara för att nedskräpningen av förpackningsavfallet minskar? Johanna Ragnartz, VD, HSR – Weine Wiqvist, Vd Avfall Sverige – Agneta Påander, CSR-Direktör Orkla Foods Sverige – Anna Lilja, Ansv. miljö Hållbar Konsumentföreningen Stockholm – Joakim Brodahl Verksamhetsansvarig HSR. Arrangör: Håll Sverige Rent (HSR)

14:00 – 15:00 Vad har framtidens makthavare för lösningar på Östersjöns problem?
Vi tar tempen på de politiska ungdomsförbunden och får morgondagens svar om Östersjön redan nu. Elin Petersson, Förbundsstyrelseledamot MUF – Christian Carlsson, Ordf, KDU – Magnus Ek, Ordf, Centerpartiets Ungdomsförbund – Joar Forssell, Ordf, Liberala Ungdomsförbundet – Henrik Malmrot, Ordf, Ung vänster – Mona Hagi, Miljöpolitisk talesperson, Grön ungdom – Tobias Andersson, Ordf, Ungsvenskarna SD ungdom. Moderator: Folke Rydén Journalist/Filmare. Arrangör: Briggen Tre Kronor/Hållbara Hav

16:00 – 16:45 Är avancerad vattenrening verktyget som behövs för att hindra miljögifter att nå Östersjön?
Problematiska kemikalier, inklusive läkemedel, når i många fall Östersjön. En av lösningarna kan vara avancerad vattenrening, något Naturvårdsverket nyligen har utrett. Det vetenskapliga kunskapsläget presenteras och vi reder ut möjligheter att gå vidare. Emma Undeman, Forskare, miljökemist, Stockholms universitets Östersjöcentrum. Arrangör: Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Briggen Tre Kronor / Hållbara Hav anländer till Visby, inre hamnen, lördagen den 1 juli ca kl.14.00.

Välkommen ombord!

För mer information kontakta Christina Thimrén Andrews, christina.thimren-andrews@briggentrekronor.se, 0708-188238.