Search

Briggen Tre Kronor i samarbete med Pepins kring nyemission

Under våren genomförde Briggen Tre Kronor en nyemission riktad mot tidigare aktieägare och det nätverk som finns kring Briggen Tre Kronor. Med hjälp av pengarna från den emissionen har Briggen Tre Kronor bland annat kunnat vidareutveckla projektet Expedition Rädda Östersjön som är en fortsättning på det miljöarbete som bedrivits under Hållbara Hav.

Nu går vi vidare med ett samarbete med Pepins för att skaffa kapital för att starta Expedition Rädda Östersjön. www.pepins.com

Pepins arbetar med att göra det möjligt för både mindre och större investerare att gå in i startupföretag eller mindre företag som behöver kapital för att ta nya steg i utvecklingen. Man kan säga att det är en sorts crowdfunding och i många fall är det företag som har någon form av hållbarhetsinriktning.

Totalt har Pepins ett nätverk på 50 000 investerare och de står även under Finansinspektionens tillsyn, något som de är ensamma om bland svenska crowdfundingföretag.

Expedition Rädda Östersjön bygger på de erfarenheter vi samlat under åren med Initiativet Hållbara Hav och det nya med Expeditionen är att vi nu kommer att ha tillgång till en modern utställningstrailer som gör att vi kan sprida budskapet över mycket större områden och till väsentligt mycket lägre kostnader och därmed även möjlighet att driva Expeditionen på ett ekonomiskt hållbart vis.