fbpx
Search

Bra möte i Rostock

Under årets Hanse Sail i Rostock etablerade vår kapten Korhan Koman tillsammans med Mats Andersson, styrelseledamot i Föreningen Briggen Tre Kronor, en kontakt med borgmästaren i Rostock.

Efter mötet fick Briggen Tre Kronor en inbjudan till Rostock för att träffa företrädare för staden, universitetet och Hanse Sail för att göra en presentation av hur Briggen Tre Kronor arbetar med miljöfrågorna som rör Östersjön.

I början av november återvände därför Korhan Koman i sällskap med Thomas Flinck, styrelseordförande i Briggen Tre Kronor AB samt Jan Söderhielm, projektledare för Expedition Rädda Östersjön.

Mötet blev oerhört positivt och vi tittar nu vidare på möjligheter att samarbeta kring våra aktiviteter. En möjlighet som diskuterades var att låta Expedition Rädda Östersjön medverka som en del i universitetets 600-årsjubileum 2019.