fbpx
Search

Blåkläder ny samarbetspartner till Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav

Blåkläder går in som partner till Briggen Tre Kronor / Hållbara Hav i arbetet för ett friskare Östersjön. Utöver att Hållbara Havs nätverk utökas med en starkt engagerad partner förser Blåkläder Tre Kronor af Stockholms besättning med hållbara arbetskläder så att de är väl utrustade att segla symbolen för Östersjöarbetet, Tre Kronor, runt Östersjön med budskap om dess situation.

I Briggen Tre Kronor / Hållbara Havs nätverk finns ett stort antal aktörer som alla värnar om Östersjöns framtid. Genom samarbetet får Hållbara Hav ytterligare en stark partner som genom sitt engagemang bidrar till att sprida information och kunskap om hur vi alla, med enkla medel, kan påverka hur vårt framtida Östersjön ska se ut.

– Det betyder mycket för Briggen Tre Kronor att Blåkläder vill stödja det viktiga arbetet för ett framtida friskt Östersjön. Nätverket inom Briggen Tre Kronor / Hållbara Hav samlar starka partners med specialistkompetens inom olika områden och Blåkläder är ett starkt Svenskt varumärke som passar väl in i vår gemenskap, säger Anders Mannesten, Vd, Briggen Tre Kronor.

– När möjligheten gavs att vara med och stötta Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav med kläder till besättning och personal kring projektet fanns det inga som helst tvivel. Vårt sätt att arbeta med egenägd produktion, hållbarhet och långsiktiga lösningar stämmer väl överens med deras ambitioner. Ett bra samarbete på flera plan, både vad gäller marknadsföring och feedback på våra produkter från nya användare i en tuff miljö, vilket gör att vi kan utveckla våra kläder ytterligare” säger Jonas Wikander, AB Blåkläder.

Mer information:
Christina Thimrén Andrews, Briggen Tre Kronor / Hållbara Hav, christina.thimren-andrews@briggentrekronor.se, 0708-188238.
Jonas Wikander, AB Blåkläder, jonas.wikander@blaklader.com, 0707-839 015.

Om AB Blåkläder
Vi är en del av textilbranschen, vilket kräver extra mycket ansvar eftersom det är en resurskrävande verksamhet. Därför kompromissar vi aldrig med kvalitén för att plaggen ska vara så hållbara som möjligt. Vi arbetar också hårt för att minimera den negativa miljöpåverkan produktionen för med sig. Allt ifrån kemikalier, värme- och elförbrukning samt transporter kontrolleras och begränsas. Det är vårt yttersta ansvar att aldrig luta oss tillbaka, utan varje dag se vilka åtgärder vi kan göra för att bli bättre där vi brister.