Search

Ship Manager sökes till Briggen Tre Kronor AB

Briggen Tre Kronor AB äger och driver fartyget Tre Kronor af Stockholm. Bolaget anordnar seglingar, konferenser och föreläsningar och bedriver hållbarhetsarbete. Det fortsatta miljöarbetet kommer att bedrivas i samarbete med Expedition Rädda Östersjön som drivs i ett separat bolag. Bolaget har ca 3 500 aktieägare.

Fartyget byggdes åren 1997–2008 av erfarna skeppstimmermän tillsammans med hantverksintresserade ungdomar och elever. Tre Kronor är till viss del byggd enligt ritningarna till HMS Gladan (som var den svenska flottans övningsfartyg från 1857–1924), med anpassningar till dagens säkerhetskrav, arbetsmiljölagar och andra ändrade förutsättningar. Många privatpersoner, entusiaster, organisationer och företag har varit viktiga på vägen till att förverkliga drömmen om det här närmast unika fartyget.

Din bakgrund: Sjöbefälsutbildning, har arbetat ombord på fartyg – gärna segelfartyg, kunskap om regelverk, certifieringar, säkerhetsbestämmelser och besiktningar.

Dina egenskaper: Du har god samarbets- och ledarskapsförmåga, är lösningsorienterad, är bra på att uttrycka dig i tal och skrift, är van att planera och organisera verksamhet.

Dina ansvarsområden: Samordning land- och fartygsorganisation ”spindel i nätet”, bemanningsplanering, ruttplanering, ansvar för underhåll: planering, genomförande och uppföljning (med hjälp av olika resurser), utarbetande av säkerhetsrutiner/manualer och dokumentation av dessa, fungera som säkerhetsansvarig (Designated Person DP), delta i planering av säljarbetet.

Befattningen passar bra för både kvinna och man.

Omfattning:
Heltid där deltid kan diskuteras.

Lön:
Lön efter överenskommelse.

Annonsen i PDF-format hittar du här

Kontakt:
Mats Jakobsson, VD
Mobil: +46-70 528 20 12
E-mail: mats.jakobsson@briggentrekronor.se

Briggen Tre Kronor AB
Örlogsvägen 11
111 49 Stockholm
08-586 224 00
info@briggentrekronor.se
www.briggentrekronor.se