Search

Risker med onoterade aktier

En av frågorna som du måste besvara när du registrerar dig hos Pepins är om du förstår riskerna med onoterade aktier. Denna fråga måste du besvara med “ja” för att få handla med aktier via Pepins.

Här följer därför en kort redogörelse för vad du bör känna till om onoterade aktier:

En av de största skillnaderna mellan noterade och onoterade aktier är att det oftast inte förekommer någon daglig handel med onoterade aktier och att det därför kan vara svårt att snabbt avyttra aktierna om man får akut behov av pengar.

Många onoterade företag är också startupföretag som inte hunnit växa och bli stabila företag vilket innebär att riskerna ofta är större i onoterade företag. Samtidigt kan också avkastningen bli mycket större om man kommer in tidigt i ett företag som utvecklar sig väl.

Du har också ett större krav på dig själv att hålla reda på när du köpte dina aktier och till vilket pris så därför är det viktigt att du sparar all information som du fått om ditt köp.

Detta är i korthet vad du bör känna till för att kunna svara “Ja” på frågan om att du är införstådd med riskerna att handla med onoterade aktier.

Hör finns lite mer att läsa om onoterade aktier: https://eaktiebok.se/tjanster-investerare/onoterade-aktier/