Search

Briggmåndag om klimatomställningarnas påverkan på havet och sjöfarten

Staffan Laestadius är professor emeritus i industriell utveckling vid KTH. Han är också styrelseledamot i och senior rådgivare åt den partipolitiskt oberoende tankesmedjan Global Utmaning. Han har under senare år publicerat böckerna  Klimatet och välfärden(Borea, 2013) och Klimatet och omställningen (Borea, 2018). Böckerna handlar om de utmaningar som de människoskapade klimatförändringarna utsätter oss för och vilka genomgripande förändringar som är nödvändiga för att vi ska säkra drägliga levnadsförhållanden i Sverige och världen.

Staffan höll sitt första klimatseminarium på briggen vid klimatmötet i Köpenhamn år 2009. Han är också delägare i briggen, starkt engagerad i hav och skärgård samt har en modell av briggen i sitt arbetsrum. Föredraget på måndag kommer handla om klimatomställningar med fokus på havet, såväl nivåhöjningar som sjöfart.