fbpx
Search

Briggmåndag – Fyrar runt Östersjön med Magnus Rietz


Magnus Rietz har under fyra år rest runt Östersjön och fotograferat fyrar i samtliga omgivande nio länder. Han har besökt varenda klassisk fyr på en rad öar, fastland och här och där svårnådda platser mitt i havet. I oktober publicerade han boken Fyrar runt Östersjön som har mötts av mycket fina recensioner i en mängd tidningar. Han har intervjuats i TV4 Nyhetsmorgon samt har boken av Titti Schultz lyriskt även presenterats i SVT go´ kväll.
Magnus håller olika föreläsningar och visar bildspel från dessa resor. Bland annat från de stängda ryska fyröarna i Finska viken till vilka han som enda västerlänning fått tillträde och där fyrplatserna är intakta sedan bortåt hundra år och fortfarande bebos av fyrvaktare.
Magnus berättar om, och visar bilder på, en handfull av fyrarna han besökt samt lite om de vedermödor han ibland ställdes inför liksom möten med intressanta människor.
Hans bok kommer under kvällen finnas signerad att köpa till ett fördelaktigt pris.

Datum och tid: Måndag 2 mars kl 18.
Adress: Örlogsvägen 11
Fri entré. Lättare måltid finns att köpa till självkostnadspris.
Anmäl dig här