fbpx
Search

Briggmåndag 1 nov om båtbyggarlinjen på Skeppsholmens Folkhögskola

Briggenmåndag 1 november 2021
Anmäl dig här

Efter ett uppehåll under pandemin återupptar vi nu traditionen med föreläsningar i Kolskjulet på Kastellholmen första måndagen i månaden.

Vi är mycket glada att få presentera Cecilia Johansson från Skeppsholmens folkhögskola, en av våra grannar i klustret kring Skeppsholmen, Kastellholmen och Beckholmen som kämpar med att bevara en mångtusenårig hantverks- och sjöfartstradition i vår del av Östersjön. Skeppsholmens folkhögskola har ett brett kursutbud och Cecilia kommer att fokusera på skolans båt- och skeppsbyggnadskurs.

Idén till Skeppsholmens folkhögskola föddes 1975 ombord på skolfartyget Shamrock. Rektor Gunder Forss, på den tiden lärare på Nordens folkhögskola Biskops Arnö, och föreståndaren på Birkagården, Holger Rehnberg, möttes ombord på Shamrock. Holger berättade om sin idé att skapa en maritimt inriktad folkhögskola tillsammans med en hemgård på Skeppsholmen. Stiftelsen Skeppsholmsgården, politiskt och religiöst obunden, blev huvudman för båda verksamheterna 1980. Hjärtat i hemgårdens verksamhet var skolfartyget Shamrock. Övrig verksamhet på hemgården bestod av praktiskt arbete med fartyg och båtar samt studiecirkelverksamhet med främst sjöinriktade studiecirklar.

Skolan startade som en försöksverksamhet driven av Nordens folkhögskola Biskops Arnö och föreningen Shamrocks vänner. Målet var att skapa en självständig folkhögskola för sjöfolk. Försöket fick stöd av samtliga fackförbund inom sjöfarten, LO, TCO samt redarföreningen. Den första kursen genomfördes i oktober/november 1977 och hade temat “Staden”. Kursen hade 16 deltagare vilka representerade samtliga kategorier av ombordanställda. Den första långkursen startade läsåret 1978/79 och bestod av sjutton deltagare, tolv män och fem kvinnor. Alla, förutom en, hade sjöanknytning. I juli 1983 blev skolan genom riksdagsbeslut en självständig folkhögskola. Erfarenheten genom åren har varit att inriktningen mot sjöfolk har varit svår att genomföra. Skolan ger förtur till sökande med sjöanknytning men denna grupp har ändå varit förhållandevis liten. Den 1 januari 2013 gick folkhögskolan och hemgården skilda vägar, var och en med en ny förening som huvudman.

Aktiviteterna i Kolskjulet inleds med samling 18.00 – 18.30. Därefter berättar Cecilia om båtbyggarkursens verksamhet varpå vi intar ärtsoppa med tillbehör till självkostnadspris. Vi räknar att som vanligt vara klara senast 21.00. Notera att bussen återigen går hela vägen till Kastellholmsbron.

Cecilia erbjuder dessutom en kort visning av Båtbyggarkursens verkstäder, med samling på Slupskjulsvägen 12 klockan 17.15. Ingång i gränden mellan de två skolbyggnaderna. Efter visningen tar man en promenad på cirka 400 m till Kolskjulet.

Evenemanget är för medlemmar i Föreningen Briggen Tre Kronor men man kan få ta med sig en gäst som då betalar 50:- för att delta (gästen måste anmälas med namn).

För att vi ska kunna ordna skaffning och sköta övrigt praktiskt behöver vi er bindande anmälan avseende såväl besök på skolan som deltagande i Kolskjulet till senast torsdag 28 oktober.

Anmäl dig här

Välkomna!

Föreningen Briggen Tre Kronor