Startsidan

Köp aktier och stöd oss i The Tall Ships´ Races!

 Köp aktier och ge ungdomar möjlighet att segla The Tall Ships´ Races med Tre Kronor!

Vart fjärde år går ett av The Tall Ships´ Races i Östersjön och i år är ett sådant år. Vi kommer att ställa upp och segla med på tre av de fyra benen och vi vill fylla fartyget med ungdomar för att ge dem chansen att få denna unika upplevelse som det innebär att segla tillsammans med drygt hundra segelfartyg och tusentals ungdomar från ett stort antal länder i Europa och världen.  KÖP AKTIER HÄR

Bakgrund

För att kunna genomföra årets medverkan i The Tall Ships´ Races behöver vi finansiera seglingarna och som en del av detta går vi nu ut med ett erbjudande där du har möjlighet att köpa aktier av föreningen för att stödja satsningen.

Föreningen har fått överta 130 aktier där de tidigare ägarnas önskan är att de ska säljas till förmån för att ungdomar ska få möjlighet att segla The Tall Ships´ Races.
Aktierna säljs till ett pris av 2 000 kr st. Vi vill göra helt klart att du som köper aktierna kan inte förvänta dig att sälja aktierna till samma pris utan detta är till stor del att betrakta som ett bidrag till vår segling. När det gäller framtida utdelning kan vi heller inte utlova något annat än glädjen över att vara en av aktieägarna till ett fantastiskt fartyg samt att du har gjort det möjligt för oss att delta i årets The Tall Ships´ Races.
Som ett bevis på din insats kommer du att få ett vackert diplom som talar om hur många aktier du köpt och att du på detta vis varit med och bidragit till årets segling.

Vi vill också göra klart att detta inte är någon nyemission utan det rör sig om aktier som föreningen fått överta med syftet att de ska bidra till att finansiera seglingen i The Tall Ships´ Races.

För ytterligare information ring 08-586 224 00

KÖP AKTIER HÄR

Fakta om The Tall Ships´ Races

The Tall Ships´ Races genomfördes första gången 1956. Då var det tänkt som en manifestation för de seglande fartygen innan de försvann men det blev en sådan succé att man fortsatte att arrangera det och idag är det världens största regatta för segelfartyg. Varje år hålls flera olika The Tall Ships´ Races runt omkring i världen och dessutom arrangeras en rad kortare så kallade The Tall Ships´ Regattas.
Fartygen tävlar i fyra olika klasser varav A-klassen innefattar de större fartygen och där också Tre Kronor ingår. Det största priset går dock inte till det fartyg som vinner själva seglingen utan det delas ut till det fartyg vars besättning visat prov på bästa kamratskap. Det högsta målet med hela evenemanget är nämligen att skapa band och förståelse mellan ungdomar över nationsgränserna.
Årets The Tall Ships´ Races går mellan Halmstad, Kotka, Åbo, Klaipeda och Szczecin och Tre Kronor kommer att delta från Kotka.