Startsidan

Stiftelser och fonder

Vårt arbete med ungdomar i form av, deltagande i The Tall Ships´Races, sjöpraktik för sjöbefälselever, utbildning av östersjöambassadörer och seglingar för ungdomar i utanförskap har kunnat genomföras tack vare frikostiga bidrag från en rad stiftelser och fonder. Vi vill framföra vårt stora tack för detta stöd.
 

Gålöstiftelsen

Henrik Granholms Stiftelse

Jacob Wallenbergs Stiftelse

Salén Charity Trust

Stockholms Grosshandelssocietet

Förening sjömanshem i utländska hamnar

Stiftelsen Stockholms sjömanshem

Abraham Rydbergs stiftelse

Svenska Frimurare Orden
S:T Andreaslogen Den Nordiska Cirkeln