Startsidan

Ungdomsambassadörer för Östersjön

Inom ramarna för Hållbara Hav gör vi en satsning på att få fler ungdomar att intressera sig för Östersjön och dess problem. Målet är att väcka engagemang och medvetenhet om vad det är som hotar Östersjön och på vilket sätt vi själva kan påverka utvecklingen. På sikt är målet få fler ungdomar att delta i arbetet att rädda Östersjön.
Segling en väg till förståelse
När vi seglar Tre Kronor af Stockholm i Östersjön har vi alltid ungdomar ombord. Det handlar om allt från volontärer till sjöbefälsstudenter som får sin praktik ombord.
Redan på jungfruresan hade vi med oss ungdomar från Nacka gymnasieskolor som redovisade olika projektarbeten inom miljö som de gjort i skolan. Under The Tall Ships´ Races har vi seglat med ungdomar från Fryshuset, Cirkus Cirkör, Marina Läroverket och Baltic University Programme.
Utifrån de erfarenheter som vi fått från dessa seglingar startar vi under 2014 ett projekt där vi gör särskilda seglingar med ungdomar där vi använder Tre Kronor som en utbildningsplattform. Förutom att de får vara med och lära sig segla en brigg får de även en utbildning som syftar till att ge dem en ökad förståelse för Östersjöns problem och förutsättningar samt vilka åtgärder som krävs för att vi ska kunna rädda vårt vackra och unika innanhav. Det är vårt mål att väcka ungdomarmas engagemang och locka fler att aktivt medverka i arbete för ett friskare Östersjön i framtiden.
Pilotprojekt med skolklasser
Seglingssäsongen är ju rätt begränsad och det är dessutom svårt att ta med stora mängder ungdomar ombord på seglingarna. För att nå ut till en bredare krets av ungdomar kommer vi att påbörja ett nytt projekt under 2014 där vi kommer att bjuda in skolklasser att besöka oss på Kastellholmen under vinterhalvåret. Med vår miljöutställning "Östersjön - vem bryr sig..." som grund kommer vi att berätta om vad vi som privatpersoner bör tänka på för att minska vår påverkan på Östersjöns miljö och även vår egen hälsa.
Ett första pilotprojekt, med stöd av Länsförsäkringar Stockholm, kommer att genomföras under våren och därefter räknar vi med att  utveckla det hela till att en mer omfattande verksamhet där vi hoppas kunna nå ett stort antal av Stockholms skolor med vårt budskap.
Utställningen "Östersjön - vem bryr sig..."
Grunden till vårt miljöarbete med ungdomarna är den utställning som vi tagit fram i samarbete med forskarna från ITM (Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap) på Stockholms universitet. Den är inrymd i en container och går att ta med till de städer som Tre Kronor besöker. Årets tema är kemikalier som finns i våra hem. Många av dem misstänks kunna skada både oss själva och våra hav och vatten. I många fall rör det sig om helt onödiga ämnen och i flera andra fall är det lätt att ersätta dem med andra. Om detta berättar vi i utställningen.
Finansiering
Som all verksamhet kräver detta finansiering. Delar av verksamheten finansieras med bidrag från stiftelser och fonder men en viktig del kommer från det nätverk av företag som finns inom Hållbara Hav.
Vill du veta mer om hur ditt företag kan bli en del av nätverket och bidra till att ge fler ungdomar en bättre förståelse för miljfrågorna som rör Östersjön är du välkommen att kontakta oss.
Anders Mannesten
Marknadschef
Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav
Tel 070-389 68 89
e-post: anders.mannesten@briggentrekronor.se 
Sture Haglund
Företag under Segel Nätverket Hållbara Hav
Tel 070-422 78 19
e-post: sture.haglund@briggentrekronor.se