Startsidan

Övernattning

Det finns fem hytter med sammanlagt 16 kojplatser för passagerare. Utöver detta finns sovplatser för 13 besättningsmän. Hytterna är inredda med två eller fyra fullängdsbäddar samt två garderober och en hurts.
Det finns även möjlighet att placera ytterligare fyra personer i hängkojer i salongen.

Övernattning i land

På flera ställen i skärgården finns möjlighet att lägga till i närheten av hotell och vandrarhem. Genom att utnyttja den möjlighten kan upp till 50 personer delta i seglingar som sträcker sig över ett eller flera dygn.

 

Image

Image

Att segla Tre Kronor af Stockholm 
Fakta om fartyget 
Besättningen 
Utrymmen ombord 
Mat och dryck 

Övernattning 

Säkerhet ombord 
Priser och villkor 
Image