Startsidan

Besättningen

Besättningen ombord består vanligen av sju till åtta anställda yrkesmän: Kapten, styrman, intendent, kock, båtsman samt tre till fyra matroser/ jungmän.

Förutom sin behörighet som sjömän har de också lång erfarenhet av att segla med passagerare på briggen och andra fartyg.

Utöver den anställda besättningen finns normalt ytterligare fyra till fem elever och volontärer.

Image

 

Image

Image

Att segla Tre Kronor af Stockholm 
Fakta om fartyget 

Besättningen 

Utrymmen ombord 
Mat och dryck 
Övernattning 
Säkerhet ombord 
Priser och villkor