Startsidan

 Att segla briggen Tre Kronor af Stockholm

Vårt mål är alltid att de som vill ska få delta så mycket som möjligt i arbetet med att segla fartyget. En av besättningens viktigaste uppgifter är därför att hjälpa och instruera dig så att du på riktigt får uppleva hur det är att segla ett äkta segelfartyg på samma sätt som det gjordes för hundrafemtio år sedan.

Seglingarna inleds normalt med en säkerhetsgenomgång och en kort introduktion i principerna för att segla ett råtacklat fartyg. Under segelsättningen och manövrerandet av fartyget deltar passagerarna i arbetet på däck under ledning av besättningen. Allt arbete uppe i riggen sköts av besättningen.

Vår besättning sätter också en ära i att segla så mycket som möjligt. När vindarna bär sätts seglen vid kaj och deltagarna får glädjen att vara med om att lämna kaj för segel.

I dag finns inget annat fartyg i Sverige som erbjuder motsvarande möjligheter att segla ett fullt råtacklat fartyg och att delta i seglingen i så stor utsträckning som ombord på Tre Kronor af Stockholm.

 

Image

Image

Att segla Tre Kronor af Stockholm 

Fakta om fartyget 
Besättningen 
Utrymmen ombord 
Mat och dryck 
Övernattning 
Säkerhet ombord 
Priser och villkor 

 

Image