Startsidan

Presentkort

En segling med Tre Kronor af Stockholm är en perfekt gåva. Vi har olika typer av seglingar beroende på erfarenhet och förväntning. Bokningsbara seglingar annonseras i bokningssystemet https://briggentrekronor.rezdy.com
Kortet ställs ut i jämna 500 kronors intervall och är giltiga 36 månader från utfärdandet.

  • Skulle önskad segling vara dyrare kan presentkortsinnehavaren själv betala resterande belopp.
  • Återbetalning av eventuellt överskjutande belopp i kontanter eller andra nyttigheter sker inte men ev kvarvarande belopp sparas och kan användas till senare bokningar.

Beställning av presentkort

Presentkorten köper du driekt i vårt bokningssystem. Klicka här

Betalning av segling med nya presentkort

  • Skriv in presentkortets kod som består av både bokstäver och siffror i fältet "Use Voucher" som du hittar på sidan där du skriver in namn och adress.

Bokning med äldre presentkort och IHH-biljetter

Har du ett presentkort eller en Hållbara Hav-biljett som enbart har ett nummer som kod går du istället till fältet "Övrig info" och där anger du presentkortets nummer och belopp.

Därefter slutför du bokningen och väljer betalningsmedtod "Invoice" (faktura).

Du får då ett mail med info om hur du ska betala. Om presentkortet täcker hela kostnaden för seglingen behöver du bara ta med presentkortet och lämna det vid ombordstigningen. Om det är en mellanskillnad betalar du in den enligt anvisningarna och betalar resten med presentkorten när du kommer ombord.

Trevlig segling!

För mer information om presentkorten kontakta

Kontakta Sture Haglund på 070-422 78 19 eller skicka e-post till sture.haglund@briggentrekronor.se

Briggen Tre Kronor
info@briggentrekronor.se
Tel 08-586 224 00

Örlogsvägen 11
111 49 Stockholm